Mogu li stan koji je u vlasništvu moje majke iznajmiti za svoj račun i ako mogu, kako to ostvariti?

 

Vaša majka kao vlasnik stana može na vas prenijeti ovlaštenje da u njezino ime zaključite ugovor o najmu za isti stan te da iznos najamnine naplatite za sebe i za svoj račun. O predmetnom bi trebalo sačiniti specijalnu punomoć temeljm koje biste zaključili takav pravni posao.