Prošle godine pokrenula sam postupak radi skrbništva i uzdržavanja. Sud je presudio iznos alimentacije 500 kn za jedno dijete počevši od 17.7.2014. pa nadalje. Nije mi jasno zašto od  tog datuma ako je tužba pokrenuta u studenom 2013.g . Imam li pravo tražiti zaostatke barem od pokretanja tužbe ili još i ranije? Otac nije uplaćivao alimentaciju od rođenja djeteta iako nikada nismo živjeli zajedno.


Odgovor na Vaša pitanje uvelike ovisi o načinu na koji ste postavili tužbeni zahtjev u parnici koja je vođena radi razvoda braka i uzdržavanja djeteta. Kod podnošenja svoje tužbe, dio tužbenoga zahtjeva mogli ste formulirati na dva načina - da sud odredi uzdržavanje od dana podnošenja tužbe pa sve dok za to postoje zakonski uvjeti ili ste mogli jednostavno zatražiti da sud odredi uzdržavanja djeteta od strane oca. Ukoliko je tužbeni zahtjev formuliran na prvi način, tada je sud trebao odlučiti i o tom dijelu tužbenoga zahtjeva, odnosno očitovati se o  uzdržavanju od dana podnošenja tužbe pa do donošenja presude. Ukoliko ste, pak, tužbeni zahtjev formulirali na drugi navedeni način, tada sud nije niti bio u mogućnosti donijeti presudu kojom bi oca obvezao na uzdržavanje djeteta od nekoga dana prije donošenja presude. Naime, u parničnom postupku sud je vezan pravilom da ne može dosuditi više od onoga što tužitelj traži, dakle, ne može ići iznad Vašega postavljenoga tužbenoga zahtjeva (članak 2. Zakona o parničnom postupku), pa Vam sud ne može dosuditi nešto što u ime djeteta niste tražili.

Međutim, obiteljski zakon propisuje da je roditelj koji nije uzdržavao svoje dijete koje s njim ne živi u obiteljskoj zajednici, a bio je dužan to činiti, duguje djetetu naknadu za uskraćeno uzdržavanje i unatrag od nastanka tog prava pa do podnošenja tužbe za uzdržavanje, a ova tražbina zastarijeva u roku od 5 godina od dana nastanka obveze. Slijedom ove odredbe pitanje ranije nepodmirene obveze uzdržavanja mogli biste riješiti u dodatnom parničnom postupku.