01.07.2019.

Može li se tražiti nužni dio od vjerovnika?

Piše: Nikola Pranjić, dipl. iur. www.odvjetnik-pranjic.hr

Republika Hrvatska je išla na pobijanje dužnikovih pravnih radnji, jer je suprug prepisao stan na mene darovnim ugovorom. Zakonski nasljednici su i moji sinovi koji su pozvani da preuzmu postupak nakon smrti mog supruga. Mogu li oni tražiti nužni dio od RH?
 

Postupak radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji vodi se iz razloga jer je dužnik raspolagao svojom imovinom, poduzimao pravne radnje, kojima je nanio štetu vjerovniku jer dužnik nakon tih raspolaganja nema dovoljno imovine za namirenje svoga dugovanja. U vašem slučaju radi se o besplatnom raspolaganju, darovanju, pa se zakonskom predmnjeovom smatra da je dužnik znao da takvim svojim postupanjem nanosi štetu vjerovniku i ne traži se da trećoj osobi, u čiju se korist daruje, ta činjenica bude poznata ili da joj je mogla biti poznata. Ako sud usvoji tužbeni zahtjev, pravna radnja gubi učinak prema tužitelju i to u onom dijelu koji je potreban za namirenje njegovog potraživanja.

Vaša djeca ne mogu isticati prigovor prava na nužni nasljedni dio prema vjerovniku svog pokojnog oca, jer se tu radi o prigovoru koji se ističe u odnosu na raspolaganja za slučaj smrti koja je poduzeo njihov pokojni otac, a kojim bi bio povrijeđen njihov nužni nasljedni dio (npr. da je otac oporučno raspolagao svojom imovinom u korist trećih osoba). Ovdje se ne radi o takvoj situaciji, već o vjerovniku koji želi naplatiti svoje potraživanje iz imovine koja je bila u vlasništvu njihovog pokojnog oca. Čak i kada bi mogli isticati takav prigovor, on ne bi imao bilo kakvog efekta jer u skladu s pravilima nasljednog prava odgovaraju za dugove ostavitelja, svog pokojnog oca, do visine vrijednosti nasljeđene imovine.

Podijeli

Ističemo kako su ovi savjeti samo informativne prirode, ograničeni načinom komunikacije, kao i prostorom koji nam je na raspolaganju za pružanje odgovora.

Neka od pitanja koja zaprimamo su posve konkretna, dok su druga općenita i paušalna, no i u jednom i u drugom slučaju nemoguće je u jednom odgovoru iscrpiti sve mogućnosti koje zakon i ostali propisi pružaju, osobito jer nemamo uvid u konkretnu dokumentaciju kojom podnositelji pitanja raspolažu. Za konkretne savjete koji će utjecati na Vaše odluke, predlažemo da se obratite izravno odvjetniku po svom izboru, pravniku, nadležnoj instituciji, sindikalnom pravniku ili sl.

Neki od odgovora u ovoj rubrici dani su još prije nekoliko godina, stoga postoji mogućnost da više nisu aktualni, s obzirom na izmjene zakona ili sudske prakse.

RI-TELEFAX d.o.o., Rijeka ne snosi posljedice za eventualne odluke korisnika koje bi slijedile iz upotrebe pravnih i drugih savjeta izloženih na burza.com.hr .