Sin će uskoro navršiti 17 godina i ide u 3. razred gimnazije. Može li on sam sebe predstavljati u ostavinskom postupku budući da je jedini nasljednik, odnosno odreći će ga se jer su dugovi veliki?

 

Sukladno odredbama Zakona o nasljeđivanju, nasljednik se može odreći nasljedstva javno ovjerovljenom ispravom ili izjavom danom na zapisnik pred sudom do donošenja prvostupanjske odluke, odnosno do donošenja rješenja o nasljeđivanju. Odricanje vrijedi i za potomke one osobe koja se odrekla, osim ako odricatelj nije izričito izjavio da se odriče u samo u svoje ime.

U konkretnom slučaju ako je sin stranka u ostavinskom postupku, odnosno jedan od zakonskih nasljednika pozvanih na nasljedstvo tada ga kao maloljetnu osobu u postupku zastupate vi kao majka i zakonski zastupnik, a za odricanje od nasljedstva u njegovo ime biti će vam potrebna suglanost tijela za poslove skrbništva koje će se uključiti u postupak radi zaštite prava djeteta, utvrditi opseg imovine i dugovanja ostavitelja, pa ukoliko dugovi odnosno obveze premašuju korist koja bi se nasljeđivanjem ostvarila, tada će izdati potrebnu suglasnost za odricanje.