Poslovni partner Austrijanac je zainteresiran za otvaranje turističke agencije u Hrvatskoj. Koje uvjete mora ispuniti, koji model uopće dolazi u obzir (d.o.o., j.d.o.o.)? Jedna opcija bi bila da se sam upusti u avanturu, druga opcija da uđe u partnerski odnos s hrvatskim državljaninom.

 

Od 1. siječnja 2018. godine na snagu su stupile odredbe „novog“  Zakona o pružanju usluga u turizmu (dalje u tekstu: ZPUT), a kojim su uređena pitanja pružanja usluga u turizmu, način i uvjeti za pružanje tih usluga, različiti oblici ugovora o putovanjima u paket  aranžmanima i ugovori o povezanom putnom aranžmanu te prava i obveze trgovaca i putnika u vezi s tim ugovorom. Uslugama u turizmu smatraju se usluge turističke agencije, turističkog vodiča, voditelja putovanja , turističkog animatora, turističkog predstavnika, usluge u posebnim oblicima turističke  ponude i usluge iznajmljivanja opreme za sport i rekreaciju turistima.

U članku 5. Stavak 1. ZPUT-a propisano je da usluge u turizmu mogu pružati trgovačka društva, zadruge, trgovci pojedinci i obrtnici sa sjedištem u RH, ili drugoj državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru (Države članice EU, Norveške, Islanda i Lihtenštajna) i Švicarska Konfederacije, a koji su registrirani za pružanje usluga u turizmu i koji ispunjavaju uvjete za pružanje tih usluga u skladu s odredbama ZPUT-a.

Prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima, a kojim je uređeno pitanje osnivanja i poslovanja trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj, nema ograničenja po pitanju mogućnosti osnivanja trgovačkih društava od strane fizičkih osoba iz drugih država članica u EU u odnosu na građane RH.

Prije početka pružanja usluga u turizmu, turistička agencija je dužna dostaviti Ministarstvu turizma RH obavijest o početku pružanja usluga, a koja mora sadržavati podatke o  tvrtki i sjedištu turističke agencije, OIB-u, adresi svakog prostora u kojem se pružaju usluge, voditelju poslova, ispunjavanju uvjeta za voditelja poslova te dostaviti dokaze o istom.  Iz ovih odredbi slijedi obveza prilikom procesa osnivanja turističke agencije da osnivač mora imati položen stručni ispit za voditelja poslova, ili imati zaposlenu osobu na puno radno vrijeme koja ima položen navedeni stručni ispit (neovisno o planiranom broju poslovnica), a koji mora biti odgovoran za rad cjelokupne turističke agencije.

Također, sam oblik i vrsta pružanja usluga turističkih agencija vezani su za zahtjeve koji se odnose na poslovni prostor turističke agencije. Ako turistička agencija planira poslovati na način da svoje usluge pruža i ugovore sklapa uz istovremenu fizičku prisutnost korisnika usluga, mora imati poslovnicu tj. primjereno uređen poslovni prostor za prijem korisnika usluga, a koji mora biti zasebna poslovna cjelina u odnosu na druge prostore u istom objektu. Ukoliko je riječ o turističkoj agenciji koja pruža isključivo online usluge, ista može biti registrirana i u prostoru stambene jedinice, uz prethodno zadovoljene uvjete koji se odnose na sigurnost i zaštitu na radu.

O vrstama usluga koje planira pružati turistička agencija ovise i drugi preduvjeti koji se moraju zadovoljiti, a isti su detaljno opisani u ZPUT-u.