Teško sam bolestan. Od nasljednika imam samo suprugu koja je strankinja i trenutno ima dozvolu boravka. Hoće li zbog toga imati problema na ostavinskoj raspravi i prilikom upisa u gruntovnicu? Državljaka je Ukrajine.

 

Sukladno odredbi članka 2. stavak 2. Zakona o nasljeđivanju, stranci su, pod pretpostavkom uzajamnosti, u nasljeđivanju ravnopravni s državljanima Republike Hrvatske. Navedeno je točno ako je predmet nasljeđivanja građevinsko zemljište ili građevine, stanovi i sl., ali i u slučaju nasljeđivanja poljoprivrednog zemljišta budući da članak 2. stavak 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu propisuje da strane pravne i fizičke osobe mogu stjecati pravo vlasništva na poljoprivrednom zemljištu uz uvjet reciprociteta. Prema informacijama koje su dostupne kod Ministarstva pravosuđa RH, s Ukrajinom postoji uzajamnost u stjecanju prava vlasništva nekretnina.