Već 28 godina otac i ja održavamo parcelu kojoj nismo vlasnici. Prijašnji vlasnici u tom razdoblju nikad nisu bili tamo i u međuvremenu su umrli, no u katastru su još upisani kao vlasnici. Novi ne žele to prodati, a ne dolaze uopće na tu livadu. Imam li pravo dosjelošću na parcelu i kome da se obratim da se to sredi?

 

Dosjelošću se stječe vlasništvo stvari samostalnim posjedom te stvari ako taj posjed ima zakonom određenu kakvoću i neprekidno traje zakonom određeno vrijeme, a posjednik je sposoban da bude vlasnikom te stvari.  Samostalni posjednik čiji je posjed nekretnine zakonit, istinit i pošten, stječe je dosjelošću u vlasništvo protekom deset godina neprekidnoga samostalnog posjedovanja. Samostalni posjednik nekretnine kojemu je posjed barem pošten stječe je dosjelošću u vlasništvo protekom dvadeset godina neprekidnoga samostalnog posjedovanja.

Dakle, da bi se uopće uzimalo u obzir stjecanje prava vlasništva dosjelošću, traži se samostalan posjed koji je barem pošten, a posjed je pošten ako posjednik kad ga je stekao nije znao niti je, obzirom na okolnosti, imao razloga posumnjati da mu ne pripada pravo na posjed.

Iz vašeg pitanja proizlazi da ste vi i otac u posjedu nekretnine, ali da priznajete "jače" pravo upisanih vlasnika nekretnine, odnosno da ste svjesni da predmetna nekretnina pripada njima, pa samim tim ne ispunjavate osnovni preduvjet za stjecanje prava vlasništva dosjelošću, a to je poštenje samostalnog posjeda.