25.04.2019.

Možemo li sin i ja dosjelošću steći vlasništvo nad parcelom koju održavamo?

Piše: Nikola Pranjić, dipl. iur. www.odvjetnik-pranjic.hr

Već 28 godina otac i ja održavamo parcelu kojoj nismo vlasnici. Prijašnji vlasnici u tom razdoblju nikad nisu bili tamo i u međuvremenu su umrli, no u katastru su još upisani kao vlasnici. Novi ne žele to prodati, a ne dolaze uopće na tu livadu. Imam li pravo dosjelošću na parcelu i kome da se obratim da se to sredi?

 

Dosjelošću se stječe vlasništvo stvari samostalnim posjedom te stvari ako taj posjed ima zakonom određenu kakvoću i neprekidno traje zakonom određeno vrijeme, a posjednik je sposoban da bude vlasnikom te stvari.  Samostalni posjednik čiji je posjed nekretnine zakonit, istinit i pošten, stječe je dosjelošću u vlasništvo protekom deset godina neprekidnoga samostalnog posjedovanja. Samostalni posjednik nekretnine kojemu je posjed barem pošten stječe je dosjelošću u vlasništvo protekom dvadeset godina neprekidnoga samostalnog posjedovanja.

Dakle, da bi se uopće uzimalo u obzir stjecanje prava vlasništva dosjelošću, traži se samostalan posjed koji je barem pošten, a posjed je pošten ako posjednik kad ga je stekao nije znao niti je, obzirom na okolnosti, imao razloga posumnjati da mu ne pripada pravo na posjed.

Iz vašeg pitanja proizlazi da ste vi i otac u posjedu nekretnine, ali da priznajete "jače" pravo upisanih vlasnika nekretnine, odnosno da ste svjesni da predmetna nekretnina pripada njima, pa samim tim ne ispunjavate osnovni preduvjet za stjecanje prava vlasništva dosjelošću, a to je poštenje samostalnog posjeda.

Podijeli

Ističemo kako su ovi savjeti samo informativne prirode, ograničeni načinom komunikacije, kao i prostorom koji nam je na raspolaganju za pružanje odgovora.

Neka od pitanja koja zaprimamo su posve konkretna, dok su druga općenita i paušalna, no i u jednom i u drugom slučaju nemoguće je u jednom odgovoru iscrpiti sve mogućnosti koje zakon i ostali propisi pružaju, osobito jer nemamo uvid u konkretnu dokumentaciju kojom podnositelji pitanja raspolažu. Za konkretne savjete koji će utjecati na Vaše odluke, predlažemo da se obratite izravno odvjetniku po svom izboru, pravniku, nadležnoj instituciji, sindikalnom pravniku ili sl.

Neki od odgovora u ovoj rubrici dani su još prije nekoliko godina, stoga postoji mogućnost da više nisu aktualni, s obzirom na izmjene zakona ili sudske prakse.

RI-TELEFAX d.o.o., Rijeka ne snosi posljedice za eventualne odluke korisnika koje bi slijedile iz upotrebe pravnih i drugih savjeta izloženih na burza.com.hr .