02.07.2019.

Na koji način mogu plaćati pričuvu za stan kojem sam suvlasnik?

Piše: Nikola Pranjić, dipl. iur. www.odvjetnik-pranjic.hr

Sestra i ja smo suvlasnici stana i to sestra za 7/8, a ja za 1/8. Sestra živi u tom stanu. Sada cijelu pričuvu plaća sestra. Ja sam želio početi plaćati svoj dio pričuve za 1/8, ali sam od upravitelja zgrade (pravna služba) dobio odgovor da to ne mogu po Zakonu o vlasništvu. Tražio sam da šalju dvije uplatnice, jednu za 7/8 pričuve mojoj sestri a meni za 1/8 pričuve i dobio sam odgovor da se ne može tako plaćati po Zakonu o vlasništvu. Je li to točno? Inače, živim u drugoj nekretnini i nemam za sada nikakvog razloga za neku diobu, isplatu i slično.

 

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima uređuje pitanja suvlasničkih odnosa na nekretninama, pa tako i obveze plaćanja pričuve kroz članak 90. Zakona. 

Suvlasnici koji su sklopili međuvlasnički ugovor i ugovor o upravljanju s izabranim upraviteljem, dogovaraju visinu zajedničke pričuve prema financijskim mogućnostima i potrebama održavanja zajedničkih dijelova zgrade, što ugrađuju u godišnji program upravljanja, a iznos pričuve veže se uz suvlasnički udio svakog suvlasnika u odnosu na cijelu nekretninu, odnosno veže se uz kvadraturu stana. Ukoliko nema međuvlasničkog ugovora postoji obveza plaćanja minimalne zajedničke pričuve.

Zakon ne propisuje da ukoliko na nekom posebnom dijelu nekretnine (stanu) ima više suvlasnika samo jedan od njih plaća pričuvu, no ukoliko želite na jednostavnji način izvršavati svoju obvezu, tada možete svoj dio pričuve plaćati izravno sestri na račun uz jasan opis plaćanja "pričuva". Ukoliko ni sestra ne želi primiti ispunjenje vaše obveze, tada kod suda možete pokrenuti postupak zasnivanja sudskog pologa pa na isti uplaćivati svoje obveze s osnova pričuve. Na taj način vaša obveza će biti ispunjena, a vi nećete trpjeti nikakve negativne posljedice u smislu da vas treći naknadno potražuju uplatu vašeg dijela obveze po zajedničkoj pričuvu uz plaćanje zakonskih zateznih kamata.

Podijeli

Ističemo kako su ovi savjeti samo informativne prirode, ograničeni načinom komunikacije, kao i prostorom koji nam je na raspolaganju za pružanje odgovora.

Neka od pitanja koja zaprimamo su posve konkretna, dok su druga općenita i paušalna, no i u jednom i u drugom slučaju nemoguće je u jednom odgovoru iscrpiti sve mogućnosti koje zakon i ostali propisi pružaju, osobito jer nemamo uvid u konkretnu dokumentaciju kojom podnositelji pitanja raspolažu. Za konkretne savjete koji će utjecati na Vaše odluke, predlažemo da se obratite izravno odvjetniku po svom izboru, pravniku, nadležnoj instituciji, sindikalnom pravniku ili sl.

Neki od odgovora u ovoj rubrici dani su još prije nekoliko godina, stoga postoji mogućnost da više nisu aktualni, s obzirom na izmjene zakona ili sudske prakse.

RI-TELEFAX d.o.o., Rijeka ne snosi posljedice za eventualne odluke korisnika koje bi slijedile iz upotrebe pravnih i drugih savjeta izloženih na burza.com.hr .