28.07.2019.

Na koji način se utvrđuju činjenice pri rješavanju zahtjeva o legalizaciji?

Piše: Nikola Pranjić, dipl. iur. www.odvjetnik-pranjic.hr

 

Predali smo zahtjev pod uvjetima iz 2018. kod produženja rokova za legalizaciju. Službena osoba  nam je usmeno rekla da će odbiti zahtjev za legalizaciju objekta, jer ima fotografije iz nekog drugog postupka kojeg je 2013. godine vodila u blizini naše lokacije te je tom prilikom zahvaćen dijelom i naš objekat. Uvjerenje da je zgrada izgrađena do veljače 1968. imamo, to nije upitno, mi smo dodali nadstrešnice i to je vidljivo na DOF5/2011 snimci. Nakon 2013. uklonili smo dio nadstrešnica, ostavili ih u manjoj površini, zgradu obnovili uz malu izmjenu ulaza (umjesto tamo gdje je bio, otvorili smo ga na drugoj strani, a postojeći zatvorili), ali sve u  gabaritima zgrade. Budući da se zgrada vodi kao štala, mi smo ju tim zahvatom prenamjenili u stambeni objekat.

Smije li se službena osoba koristiti takvim sredstvima? Ona nikad nije bila na našoj čestici, mislim da nitko ne smije snimati tuđu imovinu i služiti se u kojekakve svrhe.

Nije li za postupak ključno Uvjerenje i snimka DOF5/2011 kao i poštivanje vanjskih gabarita, tri uvjeta koje bi naš zahtjev zadovoljio?

 

U svakom slučaju potrebno je sačekati službeno rješenje kako biste počeli razmišljati o daljnjim koracima. Nema potrebe da se prije toga opterećujete usmenim očitovanjima, jer ona nemaju bilo kakvu pravnu snagu. Kada zaprimite rješenje, ukoliko ono bude negativno, svakako izvršite uvid u spis te utvrdite koji su dokazni materijali korišteni prilikom utvrđivanja činjeničnog stanja i radi li se o materijalnim dokazima koji se u skladu s odredbama Zakona o općem upravnom postupku i Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama mogu koristiti kod utvrđivanja činjenica i donošenja rješenja.

Članak 16. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama propisuje:

(1) U svrhu utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o izvedenom stanju, nadležno upravno tijelo je dužno izvršiti uvid u DOF5/2011, odnosno u uvjerenje iz članka 15. podstavka 3. ovoga Zakona te provesti očevid na licu mjesta. O izvršenom uvidu u DOF5/2011 sastavlja se službena bilješka i radi se njegov ispis koji se prilaže u spis.

(2) Veličina, stupanj završenosti i namjena zgrade za koju se donosi rješenje o izvedenom stanju utvrđuju se prema stanju prikazanom u arhitektonskoj snimci, odnosno snimci izvedenog stanja i stanju utvrđenom na očevidu.

Dakle, jasno je propisano na koji se način utvrđuju ključne činjenice u postupku.

Podijeli

Ističemo kako su ovi savjeti samo informativne prirode, ograničeni načinom komunikacije, kao i prostorom koji nam je na raspolaganju za pružanje odgovora.

Neka od pitanja koja zaprimamo su posve konkretna, dok su druga općenita i paušalna, no i u jednom i u drugom slučaju nemoguće je u jednom odgovoru iscrpiti sve mogućnosti koje zakon i ostali propisi pružaju, osobito jer nemamo uvid u konkretnu dokumentaciju kojom podnositelji pitanja raspolažu. Za konkretne savjete koji će utjecati na Vaše odluke, predlažemo da se obratite izravno odvjetniku po svom izboru, pravniku, nadležnoj instituciji, sindikalnom pravniku ili sl.

Neki od odgovora u ovoj rubrici dani su još prije nekoliko godina, stoga postoji mogućnost da više nisu aktualni, s obzirom na izmjene zakona ili sudske prakse.

RI-TELEFAX d.o.o., Rijeka ne snosi posljedice za eventualne odluke korisnika koje bi slijedile iz upotrebe pravnih i drugih savjeta izloženih na burza.com.hr .