07.11.2019.

Na ovršnoj ispravi je krivi JMBG, mogu li se žaliti?

Piše: Nikola Pranjić, dipl. iur. www.odvjetnik-pranjic.hr

Suprug ima ovrhu koja mu se skida s plaće. Dug je otplaćen osim kamata. Iz suprugove firme su zvali jer je po njima otplaćen dug i tada smo uočili na ovršnoj ispravi da je uz suprugovo ime upisan moj, a ne suprugov JMBG. Možemo li se žaliti kako bi zaustavili daljnju naplatu kamata i zatvorili tu ovrhu? Dug je bio za Diners karticu.

 

Prema navodima iz pitanja pretpostavljam da se radi o ovrsi koju provodi poslodavac na plaći supruga, a na temelju pravomoćnog rješenja o ovrsi. Ukoliko poslodavac koji ovrhu provodi smatra da je provedena u cijelosti, tada o tome treba obavijestiti sud i ovrhovoditelja (vjerovnika). S druge strane, ukoliko smatrate da je rješenje o ovrsi temeljem kojeg se ovrha provodi nezakonito, ostaje vam mogućnost da isto pokušate osporiti izjavljivanjem žalbe nakon proteka roka koju propisuje Ovršni zakon u članku 53., trenutno važećeg zakonskog teksta. Istim se propisuje da se žalba nakon proteka roka može podnijeti: ako ovrhovoditelj nije ovlašten tražiti ovrhu na temelju ovršne isprave, odnosno ako nije ovlašten na temelju nje tražiti ovrhu protiv ovršenika, ako je tražbina prestala na temelju činjenice koja je nastala u vrijeme kad je ovršenik više nije mogao istaknuti u postupku iz kojeg potječe odluka, odnosno nakon zaključenja sudske ili upravne nagodbe ili sastavljanja, potvrđivanja ili ovjeravanja javnobilježničke isprave, ako je ispunjenje tražbine, makar i na određeno vrijeme, odgođeno, zabranjeno, izmijenjeno ili na drugi način onemogućeno zbog činjenice koja je nastala u vrijeme kad je ovršenik više nije mogao istaknuti u postupku iz kojega potječe odluka, odnosno nakon zaključenja sudske ili upravne nagodbe ili sastavljanja, potvrđivanja ili ovjeravanja javnobilježničke isprave, ili ako je nastupila zastara tražbine o kojoj je odlučeno ovršnom ispravom.

Podijeli

Ističemo kako su ovi savjeti samo informativne prirode, ograničeni načinom komunikacije, kao i prostorom koji nam je na raspolaganju za pružanje odgovora.

Neka od pitanja koja zaprimamo su posve konkretna, dok su druga općenita i paušalna, no i u jednom i u drugom slučaju nemoguće je u jednom odgovoru iscrpiti sve mogućnosti koje zakon i ostali propisi pružaju, osobito jer nemamo uvid u konkretnu dokumentaciju kojom podnositelji pitanja raspolažu. Za konkretne savjete koji će utjecati na Vaše odluke, predlažemo da se obratite izravno odvjetniku po svom izboru, pravniku, nadležnoj instituciji, sindikalnom pravniku ili sl.

Neki od odgovora u ovoj rubrici dani su još prije nekoliko godina, stoga postoji mogućnost da više nisu aktualni, s obzirom na izmjene zakona ili sudske prakse.

RI-TELEFAX d.o.o., Rijeka ne snosi posljedice za eventualne odluke korisnika koje bi slijedile iz upotrebe pravnih i drugih savjeta izloženih na burza.com.hr .