16.04.2019.

Nabava osobnih vozila u poduzetništvu

Piše: Zorana Mavričić-Korošec
Makora d.o.o.
www.makora.hr

Isplati li se kupiti automobil na poduzeće? Ako ste poduzetnik, ovo ste pitanje barem jednom postavili, spremna sam se okladiti!

 

Da biste došli do suvislog odgovora morate odgovoriti na više prethodnih pitanja. Pokušat ću vas u nastavku voditi kroz ta pitanja, a odgovor o isplativosti dat ćete na kraju sami sebi.

Za koju svrhu bi poduzeće nabavilo osobno vozilo?

Ako je za iznajmljivanje, taksi djelatnost ili sličnu djelatnost prijevoza putnika, onda je nabavka takvog vozila od strane poduzeće jedina logična odluka: poduzeće mora imati sredstvo rada. Osim toga, u takvom slučaju su svi troškovi nastali u obavljanju te djelatnosti porezno priznati rashod.

Dalje, ako se nabavlja za učestala poslovna putovanja ili lokalnu poslovnu upotrebu, račun isplativosti izgleda drugačije nego ako se nabavlja automobil da bi se osnivač ili direktor u njemu vozili za svoje privatne potrebe.

Na koji način bi poduzeće nabavilo osobno vozilo?

Načini mogu biti: najam, kupnja sredstvima poduzeća ili financiranje kupnje iz kredita ili iz financijskog ili operativnog leasinga.

Najam može biti od drugog poduzetnika ili od fizičke osobe. U prvom slučaju dobiva se račun, a u drugom je moguće plaćanja vršiti temeljem ugovora o najmu, dok je obveza plaćanja poreza na dohodak od najma pokretnine (automobila) na najmodavcu.

Ako poduzeće uzima kredit, plaćat će kamatu i trošak obrade kredita, pa će trošak za poduzeće biti veći.

Slično je i kod nabave putem leasinga: operativnog - u kojem postoji najamnina koju se plaća leasing kući ili financijskog - u kojem poduzeće postaje vlasnik vozila, a leasing kući otplaćuje financirani iznos.

Da li je poduzeće u sustavu PDV-a?

Ako je, tada ono može računati na priznavanje polovice PDV-a iz svih nabava vezanih uz osobno vozilo kao na pretporez, kojim će umanjiti svoju poreznu obvezu.

Što je sa drugom polovicom PDV-a, je li ona porezno priznati rashod? Ne, nije priznati rashod i ona neće biti trošak poslovanja.

Ako će se automobil koristiti za privatne potrebe, tko će ga koristiti?

Pri tome ne mislim na identitet osobe, nego na njezin status. Ako je zaposlenik, tada će joj se za privatno korištenje obračunavati plaća u naravi. Ako nije zaposlenik, obračunavat će se drugi dohodak u naravi. Troškovi su u oba slučaja od 50-60% na vrijednost privatne koristi, jer se plaćaju doprinosi i porezi.

Ipak, nije nebitno koje osobe će vozilo koristiti, jer se plaća mora obračunavati na ime konkretnih osoba. Ovo će otežati obračune u slučaju kad više osoba koristi automobil za privatne potrebe.

Kako ćete organizirati utvrđivanje stvarnog opsega privatnog korištenja osobnog vozila?

Postoje dvije opcije: paušalno, u odnosu na nabavnu vrijednost ili iznos najamnine: mjesečno 1% ukupne nabavne vrijednosti vozila, uključivo i PDV, ili 20% rate najma ili leasinga, uključivo i PDV i posebni porez.

Druga opcija je temeljem evidencije o stvarnoj privatnoj upotrebi, kada se obračunava kao neto primitak u naravi 2 kn po prijeđenom kilometru. Ako više osoba koristi vozilo, ovo je jedina opcija.

Jeste li spremni voditi evidencije o upotrebi vozila u privatne svrhe?

Naime, evidencije više nije potrebno voditi za upotrebe za službene svrhe, ali jeste obavezno za privatne - čak i kada to neće predstavljati osnovicu za obračun plaće u naravi.

Jeste li svjesni činjenice da svako korištenje vozila u privatne svrhe podliježe obvezi obračunavanja plaće u naravi?

Naime, često se susrećem sa krivim uvjerenjem da je priznavanje samo polovice troškova korištenja vozila u rashode poslovanja - kako je porezno dopušteno za sva osobna vozila (osim onih koji služe za iznajmljivanje i prijevoz putnika) - dovoljno, te da u tom slučaju ne treba obračunavati plaću u naravi. Stoga, je važno da ste svjesni činjenice da - bez obzira na priznavanje pola troškova - vozilo ne smijete koristiti ni za kakve privatne potrebe.

Također napominjem da obračunavanje plaće u naravi ne znači da možete koristiti cijeli PDV kao pretporez.

Sad kad sve znate, sami ubacite financijske parametre i izračunajte da li vam se isplati zaraditi za vozilo, za financiranje troškova njegove nabave (kamate i naknade) i onda plaćati državi svojevrsnu rentu (u obliku doprinosa i poreza) za njegovo privatno korištenje.

Svaka moja dosadašnja računica za klijente je pokazala da se ne isplati u malom poduzetništvu sa nekoliko zaposlenih. U razvijenom poduzeću koje je u priličnoj mjeri odvojeno od osobnosti osnivača i sa razgranatim poslovnim procesima, situacija je drugačija: automobili tada postaju važna sredstva za poslovanje bez kojih se ne može i takva poduzeće ostvaruju dovoljne prihode iz kojih podmiruju sve ove porezne činjenice.

Ipak, preporučujem da sami napravite svoju računicu.

Sretno!

 

Teme i pitanja slobodno predlažite na Facebook stranici:Makora knjigovodstvo i poslovne usluge

Podijeli