Poduzeće može poslovati u cijeloj državi i ne treba registrirati podružnice ili izdvojene pogone

 

Prije registriranja poduzetništva, svaki obrtnik ili osnivač poduzeća mora odabrati sjedište za svoje poduzetništvo. Za obrtnike i za poduzeća ne važe sasvim ista pravila, pa su pitanja o ovoj temi česta na konzultacijama. Evo najčešćih:

Gdje može biti registrirano sjedište obrta?

Obrtnik mora poslovati na adresi sjedišta. Iz tog razloga on već prilikom podnošenja zahtjeva za registriranje obrta treba dokazati svoju vezu sa adresom. U posljednje vrijeme mi klijenti koji pokreću obrt kroz sustav eGrađani javljaju da nisu morali učitavati dokumente kao suglasnost vlasnika nekretnine u slučajevima kada svoju adresu stanovanja navode kao sjedište obrta.

Što ako obrtnik posluje na drugoj adresi od sjedišta?

U takvom slučaju obrtnik ima dvije opcije: premjestiti sjedište obrta na tu drugu adresu ili registrirati izdvojeni pogon svog obrta.

Što znači izdvojeni pogon obrta?

To znači da obrt posluje na mjestu sjedišta i na izdvojenom mjestu. Treba imati voditelja poslovanja na tom izdvojenom mjestu, koji mora biti naveden u rješenju. Iako je nelogično, poznati su mi brojni primjeri kad voditelj nije zaposlenik u obrtu.

Da li zajednički obrt može poslovati na više adresa?

Zajednički obrt također ima registrirano sjedište, a ukoliko posluje na više adresa treba imati registrirane izdvojene pogone - jednako kao i obrtnik pojedinac.

Gdje može biti registrirano sjedište poduzeća?

Sjedište poduzeća može biti registrirano na bilo kojoj postojećoj adresi na kojoj je moguće ostvariti kontakt sa odgovornom osobom poduzeća. Prilikom otvaranja poduzeća nije potrebno dostavljati dokumente koji dokazuju vezu sa sjedištem. Ipak, u posljednje vrijeme sve Porezne uprave inzistiraju na ugovoru o zakupu sklopljenim sa osobom koja je vlasnik poslovnog prostora na adresi sjedišta. Referenti više ne prihvaćaju suglasnosti za registriranje sjedišta.

Koje je značenje ugovora o zakupu?

Ugovorom treba biti definirano tko je zakupodavac, tko zakupoprimac, što se zakupljuje i po kojoj cijeni. Zakupodavcu je ugovorena zakupnina dohodak, pa je ovaj pravni posao obvezan prijaviti poreznicima, koji će donijeti rješenje o mjesečnom iznosu poreza kojeg on treba plaćati. Zakupodavac plaća zakupninu na žiro račun.

Ako je ugovoreni iznos zakupnine manji od procjene poreznika, zakupodavac će plaćati porez na taj veći, procijenjeni, iznos iako će poduzeću trošak poslovanja biti samo ugovorena zakupnina. Zakupljeni prostor poduzeće smije koristiti samo za poslovne svrhe.

Da li je moguć najam adrese?

Pravnici tvrde da najam adrese nije zakonit, pa u praksi postoje tvrtke koje nude najam uredskog prostora, prosljeđivanje pošte i slične komplementarne usluge. Njihovo je sjedište obično na atraktivnim adresama, pa se mnogi poduzetnici odlučuju na takvu opciju. U ovom slučaju se prije otvaranja poduzeća obično sklapa predugovor, a po upisu u sudski registar se sklapa glavni ugovor, koji se predočuje poreznicima.

Da li poduzeće može poslovati na više adresa?

Poduzeće može poslovati u cijeloj državi i ne treba registrirati podružnice ili izdvojene pogone. Na ostalim mjestima koje nisu sjedište zakupljuje ili kupuje prostore za rad i tu činjenicu dojavljuje poreznicima.

Što radi poduzeće kad više s njime nije moguće ostvariti kontakt na mjestu sjedišta?

U slučajevima preseljenja, prestanka zakupa i sličnim - poduzeće mijenja sjedište postupkom pri Trgovačkom sudu, pri čemu se plaćaju javnobilježničke naknade i sudske takse. Kad zaživi osnivanje elektronskim putem, troškovi bi takvog postupka trebali biti manji.

Što je sa minimalnim tehničkim uvjetima?

Ako je za određenu djelatnost propisano da se može obavljati samo u prostorima koji zadovoljavaju propisane minimalne tehničke uvjete, obrtnik će dobiti rješenje o početku poslovanja tek kad osigura rješenje za prostoru kojem će tu djelatnost obavljati. Za poduzeće takvog uvjeta nema kod osnivanja, ali će ga morati ispuniti kada započinje obavljanje te konkretne djelatnosti i u konkretnom prostoru. Ono, naime, može imati registriran niz djelatnosti kao preduvjet za poslovanje, ali ne mora ih sve i obavljati.

Sretno!


Teme i pitanja slobodno predlažite na Facebook stranici: Makora knjigovodstvo i poslovne usluge