Radim posao koji zahtijeva ulazak u hladnu komoru (-24 stupnja) više puta u smjeni na kraće ili duže vrijeme, ali ne svaki dan. Brzo nakon početka rada u hladnoj komori počela sam imati zdravstvene tegobe pa me liječnica opće medicine uputila kardiologu i pulmologu kod kojih sam jos uvijek u obradi. Poslodavac me traži potvrdu medicine rada, a za pregled mi je potreban obrazac RA1 za kojeg poslodavac tvrdi da ga nema niti ga izdaje, traži me i procjenu radne sposobnosti. Kako ide postupak u mojem slučaju, otkuda krenuti?

 

U vašem pitanju nedostaju određeni detalji koji bi pomogli s davanjem preciznijeg odgovora: jeste li trenutno na bolovanju i spadaju li poslovi koje obavljate u poslove s posebnim uvjetima rada. S obzirom na opis poslova koje obavljate te odredbe Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada, mišljenja sam kako vaši poslovi nisu oni s posebnim uvjetima rada, a dio u vezi privremene nesposobnosti za rad ne mogu zaključiti.

U skladu s odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju, Uredbe o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju te Odluke o obliku i sadržaju obrazaca o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju ocjenu vaše sposobnosti za rad, obzirom na poslove koji odgovaraju vašim tjelesnim i fizičkim sposobnostima, određene trajne promjene u zdravstvenom stanju koje dovode do smanjenja radne sposobnosti, utvrđuje Zavod za vještačenje Hrvatskog zavoda za mirovisnko osiguranje (tzv. invalidska komisija). Postupak se pokreće  po vašem zahtjevu ili zahtjevu vašeg liječnika primarne zdravstvene zaštite, po završetku liječenja. Upravo iz ovog razloga sam vas i pitao da li trenutno radite ili je liječnik primarne zdravstvene zaštite utvrdio privremenu nesposobnost za rad, pa liječnik čeka dovršetak liječenja kako bi vas uputio na pregled. Ukoliko ovo nije slučaj, kod nadležne ispostave HZMO-a možete sami zatražiti ostvarenje prava iz Zakona o mirovinskom osiguranju, uključujući i potrebni pregled. Mišljenje koje Zavod izda je obvezujuće za poslodavca.

RA-1 tiskanica se izdaje od strane poslodavca, a na temelju koje se obavlja zdravstveni (liječnički) pregled za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada, sve sukladno odredbama Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada, no kako vaši poslovi ne spadaju u navedene to je potrebno postupak provesti u skladu s odredbama  Zakona o mirovinskom osiguranju, Uredbe o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju te Odluke o obliku i sadržaju obrazaca o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranu.

Ukoliko poslodavac inizistira na dostavi ocjene radne sposobnosti u kratkom roku, nju možete dobiti i sami, javite se najbližoj medicini rada kako bi specijalist medicine rada dao svoje mišljenje. Važno je napomenuti kako ono obvezuje poslodavca jedino ukoliko obavljate poslove s posebnim uvjetima rada, u protivnom poslodavcu je obvezujuće jedino mišljenje nadležne komisije HZMO-a.