Ima li pravo na osobnu invalidninu osoba koja se razbolila prije 18. godine? Preko Centra za socijalnu skrb zatražio sam osobnu invalidninu. Poslali su me na zavod za vještačenje gdje mi nisu priznali ni četvrti ni treći stupanj invaliditeta nego drugi s kojim ne mogu ništa. Žalio sam se i opet ništa. Iz bolnica Jankomir, Vrapče i Popovača napisali su mišljenje da imam pravo na osobnu invalidninu. Što da radim? Koliko vještaka - toliko mišljenja?

 

Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, pravo na osobnu invalidninu priznaje se djetetu i osobi kod koje je utvrđen četvrti stupanj težine invaliditeta - oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja, a u svrhu zadovoljavanja životnih potreba za uključivanje u svakodnevni život zajednice.

Potencijalni korisnik mora podnijeti zahtjev do 31. prosinca 2022. nadležnom centru za socijalnu skrb a od 1. siječnja 2023. Hrvatskom zavodu za socijalni rad.

Osobu se upućuje na vještačenje u Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, a pravo se ostvaruje temeljem nalaza vještačenja i rješenja nadležnog zavoda za socijalni rad prema prebivalištu korisnika.

Dakle, zakonom je propisana procedura ostvarenja prava na osobnu invalidninu i možete ju ostvariti jedino kroz tako uređeni postupak. Iz bolnice su vas uputili da postupak pokrenete, no njihovo mišljenje u samom postupku nije obvezujuće, jer se rješenje donosi na temelju vještačenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditeto.

Ukoliko ste na negativno rješenje izjavili žalbu, a ista nije uvažena, preostaje vam jedino mogućnost da negativno rješenje osporavate u upravnom sporu pred nadležnim sudom.