Dobio sam poziv od MUP-a da donesem prometnu dozvolu da upišu zabranu otuđivanja jer imam sudsku ovrhu zbog neplaćenog auto osiguranja. Kako radim u  inozemstvu, a vozilo je kod prijatelja, prometna nije predana. Nemam drugih nekretnina ni pokretnina u Hrvatskoj. Mogu li imati problema s ulaskom i izlaskom iz Hrvatske budući da mislim doći na godišnji odmor doma?

 

Sukladno odredbi članka 161. Ovršnog zakona, primjerak rješenja o ovrsi sud dostavlja policijskoj upravi kod koje se vodi evidencija o registriranim i označenim vozilima radi provedbe zabilježbe ovrhe. Jednako tako, primjerak rješenja o ovrsi sud će dostaviti i Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima radi provedbe odgovarajućeg upisa. Nakon zabilježbe ovrhe nije dopušten upis promjene prava vlasništva na vozilu niti upis tereta na tom vozilu na temelju raspoložbi ovršenika, bez obzira na to kad je ta raspoložba poduzeta. Raspoložbe učinjene protivno ovoj zabrani nemaju pravnog učinka.

Ovršni zakon ne propisuje bilo kakve posebne posljedice u slučaju da ne postupite po pozivu policijske uprave, pa obzirom na navedeno, nema mjesta ograničenju vašeg kretanja u smislu ulaska i izlaska iz Republike Hrvatske. Kako je već navedeno u dijelu odgovora gdje se citira dio odredbe članka 161. Ovršnog zakona, ograničenja se odnose na mogućnosti prijenosa vlasništva ili upisa novih tereta na vozilo.