Moj je otac umro 2008 godine. U obitelji smo ostali moja majka, brat i ja. Na ostavini smo se moja majka i ja odrekle očevog dijela u korist brata. Moja majka je naslijedila financijski dio (dugove), ja nisam dobila ništa. Dakle, brat je postao nasljednik svega osim dugova, koji su ostali mojoj majci. Moja majka ima sve račune koji dokazuju da je podmiren financijski dio. Postoji li način na koji bih ja kao pokojnikova kćer mogla vratiti dio imovine koje sam se odrekla?


Stav je zakonodavca, a potom i sudske prakse, da je jednom dana izjava nepromjenjiva i neopoziva. Sukladno članku 135. Zakona o nasljeđivanju, nasljednik može izjavu o odricanju od nasljedstva ili o prihvatu nasljedstva pobijati samo po općim pravilima o pobijanju pravnih poslova zbog mana volje (ako je izjava dana pod prisilom, prijetnjom i slično).Nadalje, Člankom 133. st. 3. ZN-a propisana je mogućnost odricanja od nasljedstva u korist određenog nasljednika, no odricanjem u korist određenog nasljednika ne smatra se odricanjem od nasljedstva, nego izjavom o ustupu svoga nasljednog dijela što znači da se takvom izjavom nasljednik ne oslobađa od odgovornosti za ostaviteljeve dugove u smislu članka 139. ZN-a.

Obzirom na navedeno ne vidim previše mogućnosti da ostvarite svoje namjere.