Dali smo punomoć odvjetniku da nas zastupa na ostavinskoj raspravi gdje želimo dokazati da je oporuka pokojnog strica nevažeća, jer je bio alkoholičar i PTSP-ovac liječen u psihijatrijskoj bolnici. Danas sam saznala da nas odvjetnik nije obavijestio da je sud prije 6 mjeseci prekinuo postupak i da tako nismo mogli nastaviti parnicu. Iznenadila me neprofesionalnost odvjetnika. Što učiniti? Da li mu otkazati punomoć i uzeti drugog odvjetnika ili je kasno za to? Da li ga prijaviti i tražiti odštetu njegovog osiguranja jer smo propustili parnicu? Mi smo mu dali punomoć samo za ostavinsku raspravu 2017. godine pa se pitam zašto je sud njemu slao rješenje za obustavu postupka, a ne nama?

 

Ukoliko imate punomoćnika koji vas je zastupao na ročištu na kojemu je sud donio odluku o prekidu ostavinskog postupka, tada sud njemu dostavlja i pisani otpravak takvog rješenja. O sadržaju punomoći koju ste odvjetniku potpisali teško mi je govoriti bez uvida u istu.

U svakom slučaju, Zakon o nasljeđivanju u članku 225. uređuje da će sud na parnicu uputiti onu stranku u ostavinskom postupku čije pravo smatra manje vjerojatnim. Sud određuje rok koje ne može biti kraći od 30 dana u kojemu je stranka dužna pokrenuti parnicu i o tome obavijestiti sud, ako stranka pranicu pokrene u roku i o tome obavijesti sud, tada će ostavinski postupak biti u prekidu do okončanja postupka po tužbi. Ukoliko stranka ne pokrene postupak u roku koji je ostavio sud, ostavinski postupak će se nastaviti, ali to ne sprječava vas da pokrenete parnicu na koju ste upućeni i u njoj ostvarite svoja prava, to samo znači da sud neće čekati pravomoćno okončanje parnice prije nego dovrši ostavinski postupak, no ukoliko vi u parnici dokažete svoje tvrdnje, ostvarit ćete isti učinak kao i da je parnica pokrenuta u ostavljenom roku.

Ostali dijelovi vašeg pitanja ostaju vama na odluku kako postupiti u vezi eventualnog novog punomoćnika odnosno u vezi rada dosadašnjeg.