Od ove godine svi smo dužni svoje odnose sa zaposlenicima prilagoditi novom Zakonu o radu, a naše će poslovanje inspektori rada pratiti i kroz potpuno novi propis: Zakon o suzbijanju neprijavljenog rada, pa je svim poduzetnicima preporuka konzultiranje sa kompetentnim pravnicima za to područje

U trenutku kad ovo pišem, razdoblje dvojnog opticaja kuna i eura, koje je otežalo poslovanje poduzetnicima koji naplaćuju gotovinom, je završilo. Preživjeli su da dočekaju inspektore koji kontroliraju povećanje cijena!

Računovođama svih poduzetnika bilo je izazovno obračunati plaće za prosinac prethodne godine, pa ih onda u JOPPD obrascu za Poreznu upravu preračunavati u eure. Oni će imati izazove cijele ove godine, jer će trebati usklađivati prenesena stanja, budući da kod konverzija dolazi do malih odstupanja, koja poslovne knjige ne podnose i trebat će ih preknjižavati na tečajne razlike: pozitivne i negativne.

Plaće se ove godine obračunavaju po istim pravilima, s tim da su nam nekada zaokruženi iznosi osobnih odbitaka sada definirani sa centima. Naime, zakonodavac očito nije na vrijeme mislio i zatražio od Bruxellesa dozvolu da iznose zaokruži, pa će to možda s vremenom biti riješeno. Kad naši pitaju, a oni dopuste…

Iznosi neoporezivih primitaka su i dalje isti kao lani, pa je tako sada dopušteno isplatiti neoporezivog bonusa do 995,43 €, prigodne nagrade do 663,62 €, dara djetetu i dara u naravi do 132,73 €, a paušalne prehrane do 796,44 €. Ove godine novost u vezi paušalne prehrane je da se može isplaćivati mjesečno po 66,37 €, a odjednom samo za protekle mjesece. Dakle, praksa isplate svih 796,44 € odjednom na početku godine čak i onim radnicima koji prestaju raditi u siječnju – ovime je okončana. Neću nabrajati, ali i ostali dopušteni iznosi neoporezivih isplata su ostali kakvi su bili i lani, samo su preračunati u eure, po kursu konverzije.

Što se tiče paušalno oporezovanih, ostaju stare podjele po razredima i iste porezne stope, preračunato u eure.

Prag za ulazak u sustav PDV-a je nepromijenjen i sada je točno 39.816,84 €. Tromjesečni obveznik plaćanja PDV-a može biti onaj sa isporukama manjim od 106.178,25 €, pod uvjetom da nema PDV ID broj, jer tada mora biti mjesečni obveznik. Isto kao lani.

Stopa prireza mijenjala se samo u nekoliko gradova.

Kamatna stopa za zajmove između porezno povezanih osoba je sada 2,4%, čime se nastavlja trend pada zadnjih nekoliko godina.

Što se tiče studenata, sada je definirano da oni koji se zaposle ili pokrenu poduzetništvo kroz obrt ili drugu samostalnu djelatnost, gube prava iz studentskog standarda, tj. pravo na zdravstveno osiguranje, subvencionirano stanovanje i prehranu, pravo na rad preko studentskog servisa i pravo na stipendije. Mogu u tom slučaju biti izvanredni studenti. Osnivanje poduzeća u kojem će netko drugi obnašati upravljanje ne utječe na prava redovnih studenata. Poduzetnici i dalje mogu isplaćivati stipendije redovnim studentima po 232,26 eura mjesečno.

Od ove godine svi smo dužni svoje odnose sa zaposlenicima prilagoditi novom Zakonu o radu, a naše će poslovanje inspektori rada pratiti i kroz potpuno novi propis: Zakon o suzbijanju neprijavljenog rada, pa je svim poduzetnicima preporuka konzultiranje sa kompetentnim pravnicima za to područje.

Porezna stopa na ostvarenu dobit ostaje ista za male poduzetnike, dok je za one sa prihodima većim od 39.816.842.52 €, uveden novi dodatni porez na dobit.

Obrtnicima i samostalnim djelatnostima sada je omogućena obustava plaćanja doprinosa za vrijeme privremene obustave ili mirovanja djelatnosti, što će onima u krizi donijeti financijsko olakšanje, a značajnom iznosu mirovine se ionako ne nadaju i bez toga.

Sve u svemu, godinu započinjemo kao i uvijek do sada: opterećeni bezbrojnim regulativama, post pandemijskom krizom i s očekivanom većom inflacijom zbog nove valute. Nismo li svi najžilaviji poduzetnici na svijetu?! Statistika će pokazati kako su plaće rasle, već samo iz činjenice da je odlukom vlade minimalna plaća za zaposlenike u punom radnom vremenu sada 700 eura, a minimalna direktorska plaća je sada 888,67 eura. Proračun moramo puniti!