Muž mi je darovao stan, no nije me HEP toplinarstvu prijavio kao novu vlasnicu. Stan je darovao 2011., a HEP-u me prijavio kao novu vlasnicu 2013. U međuvremenu 2012. stigla je ovrha od HEP-a na njegovo ime. Tko je to dužan platiti, ja kao vlasnica stana ili moj suprug?Računi glase na supruga, tako da HEP postupak prisilne naplate može pokrenuti jedino protiv njega. Međutim, kao vlasnica predmetnog stana i kao osoba koja je u njemu boravila te koristila toplinsku energiju vi ste obvezna snositi predmetne režijske troškove. Ukoliko ih suprug podmiri ili ukoliko ih HEP od njega naplati u nekom postupku prisilne naplate, tada će suprug imati pravo regresnog zahtjeva prema vama odnosno da od vas naplati sve račune koje je platio te eventualne troškove koje je imao.