Kakve su moguće posljedice za radnika ukoliko ne dostavi potvrdu o bolovanju u roku od 3 radna dana?

 

Sukladno odredbama Zakona o radu, obveza je radnika što je moguće prije obavijestiti poslodavca o privremenoj nesposobnosti za rad, a najkasnije u roku od tri dana dostaviti liječničku potvrdu o privremenoj nesposobnosti za rad i njezinu očekivanom trajanju. Ako iz opravdanih razloga radnik nije mogao ispuniti svoju prethodno opisanu obvezu, dužan je to učiniti što je moguće prije, a najkasnije u roku od tri dana od dana prestanka razloga koji ga je u tome onemogućavao.

Dakle, obveza je radnika što je moguće ranije obavijestiti poslodavca o privremenoj nesposobnosti za rad, telefonom, SMS porukom, e-mailom, preko drugog radnika, a liječničku potvrdu potrebno je dostaviti u roku od tri dana. Naravno da postoje situacije kada radnik to nije u mogućnosti npr. ukoliko radnik doživi kakvu nesreću, srčani ili moždani udar i sl. Valja znati da neobavješćivanje poslodavca odmah, odnosno u roku koji je moguć, može biti opravdan razlog za otkaz ugovora o radu, pa radnici trebaju ovu svoju obvezu shvatiti ozbiljno. U ovim situacijama sudska praksa je različita ovisno o tome da li radnik nije niti obavijestio poslodavca niti dostavio liječničku potvrdu o privremenoj nesposobnosti za rad ili ukoliko je poslodavca obavijestio, ali je liječničku potvrdu dostavio izvan roka ili ju nije dostavio. Ovisno o daljnjim odlukama poslodavca u svakom slučaju se obratite stručnoj osobi za pravnu pomoć ako one budu nepovoljne za vas.