15.12.2018.

Što ako radnik ne dostavi potvrdu o bolovanju u roku?

Piše: Nikola Pranjić, dipl. iur. www.odvjetnik-pranjic.hr

Kakve su moguće posljedice za radnika ukoliko ne dostavi potvrdu o bolovanju u roku od 3 radna dana?

 

Sukladno odredbama Zakona o radu, obveza je radnika što je moguće prije obavijestiti poslodavca o privremenoj nesposobnosti za rad, a najkasnije u roku od tri dana dostaviti liječničku potvrdu o privremenoj nesposobnosti za rad i njezinu očekivanom trajanju. Ako iz opravdanih razloga radnik nije mogao ispuniti svoju prethodno opisanu obvezu, dužan je to učiniti što je moguće prije, a najkasnije u roku od tri dana od dana prestanka razloga koji ga je u tome onemogućavao.

Dakle, obveza je radnika što je moguće ranije obavijestiti poslodavca o privremenoj nesposobnosti za rad, telefonom, SMS porukom, e-mailom, preko drugog radnika, a liječničku potvrdu potrebno je dostaviti u roku od tri dana. Naravno da postoje situacije kada radnik to nije u mogućnosti npr. ukoliko radnik doživi kakvu nesreću, srčani ili moždani udar i sl. Valja znati da neobavješćivanje poslodavca odmah, odnosno u roku koji je moguć, može biti opravdan razlog za otkaz ugovora o radu, pa radnici trebaju ovu svoju obvezu shvatiti ozbiljno. U ovim situacijama sudska praksa je različita ovisno o tome da li radnik nije niti obavijestio poslodavca niti dostavio liječničku potvrdu o privremenoj nesposobnosti za rad ili ukoliko je poslodavca obavijestio, ali je liječničku potvrdu dostavio izvan roka ili ju nije dostavio. Ovisno o daljnjim odlukama poslodavca u svakom slučaju se obratite stručnoj osobi za pravnu pomoć ako one budu nepovoljne za vas.

Podijeli

Ističemo kako su ovi savjeti samo informativne prirode, ograničeni načinom komunikacije, kao i prostorom koji nam je na raspolaganju za pružanje odgovora.

Neka od pitanja koja zaprimamo su posve konkretna, dok su druga općenita i paušalna, no i u jednom i u drugom slučaju nemoguće je u jednom odgovoru iscrpiti sve mogućnosti koje zakon i ostali propisi pružaju, osobito jer nemamo uvid u konkretnu dokumentaciju kojom podnositelji pitanja raspolažu. Za konkretne savjete koji će utjecati na Vaše odluke, predlažemo da se obratite izravno odvjetniku po svom izboru, pravniku, nadležnoj instituciji, sindikalnom pravniku ili sl.

Neki od odgovora u ovoj rubrici dani su još prije nekoliko godina, stoga postoji mogućnost da više nisu aktualni, s obzirom na izmjene zakona ili sudske prakse.

RI-TELEFAX d.o.o., Rijeka ne snosi posljedice za eventualne odluke korisnika koje bi slijedile iz upotrebe pravnih i drugih savjeta izloženih na burza.com.hr .