Ukoliko obrtnik ima donesenih nenaplaćenih isporuka iz prethodne godine, u trenutku njihove naplate one će postati primitak. Tada će neko vrijeme morati voditi poslovne knjige radi utvrđivanja dohotka, dok u sustavu PDV-a neće morati biti

 

Svaki poduzetnik zna da je iznos od 300.000 kn nekakva famozna granica, iako samo dobro upućeni znaju na što se ovaj broj odnosi i koje porezne posljedice ima.

 

Isporuke

Isporuke su ono što je poduzetnik obavio, posao ili usluga koju je završio ili dio trajne usluge koji se odnosi na određeno porezno razdoblje, što je najčešće jedan mjesec. Kada izvrši isporuku, poduzetnik je dužan izdati račun. Vrijednost isporuka zbraja se za ulazak u sustav PDV-a, pa je tako onaj poduzetnik koji je prešao vrijednost od 300.000 kn isporuka u određenoj godini, od prvog dana narednog mjeseca dužan ući u sustav PDV-a po sili zakona. Naravno, onaj poduzetnik koji je već u sustavu PDV-a u trenutku dostizanja te vrijednosti, nema nikakvih promjena.

 

Primici

Primici su pojam iz poslovanja obrtnika. Oni predstavljaju naplaćene isporuke. Kada obrtnik prijeđe vrijednost od 300.000 kn primitaka, dužan je početi voditi poslovne knjige radi utvrđivanja dohotka, odnosno drugim riječima: počinje evidentirati i primitke i izdatke, da bi izračunao vrijednost dohotka kao razlike između njih. Na dohodak plaća porez. Ponovo, onaj obrtnik koji već vodi poslovne knjige radi utvrđivanja dohotka, nema nikakvih promjena po tom pitanju. Međutim, nastavite čitati jer postoje kombinacije i nijanse!

 

Prihodi

Prihodi su pojam iz poslovanja poduzeća, kako d.o.o., tako i j.d.o.o. Njima se isporuke smatraju i prihodima, bez obzira kada će biti naplaćeni. Ako poduzeće nije u sustavu PDV-a, kada isporuke prijeđu vrijednost od 300.000 kn u godini, poduzeće će morati u sustav PDV-a po sili zakona od početka narednog mjeseca, iako se u njegovim poslovnim knjigama koje se vode radi utvrđivanja dobiti, kao razlike između prihoda i rashoda, neće dogoditi nikakva promjena.

 

Nijanse i specifične situacije

Pažljivi čitatelj je već naslutio gdje mogu nastati specifične situacije. S obzirom da se kod obrtnika pojavljuju dva gore opisana pojma i da se na dva načina može dostići vrijednost od 300.000 kn, moguće su kombinacije.

Ukoliko obrtnik ima donesenih nenaplaćenih isporuka iz prethodne godine, u trenutku njihove naplate one će postati primitak (isporuka su bile prošle godine). U takvom slučaju, moguće je da će prvo doseći prag od 300.000 kn s primicima. Tada će neko vrijeme morati voditi poslovne knjige radi utvrđivanja dohotka, dok u sustavu PDV-a neće morati biti.

Ukoliko, pak, obrtnik s odgodom naplaćuje svoje isporuke, izvjesna je situacija u kojoj će prvo doseći prag za ulazak u sustav PDV-a. Budući da onaj tko je u sustavu PDV-a ne može biti paušalno oporezovan, takav će obrtnik morati početi voditi poslovne knjige radi utvrđivanja dohotka od istog dana od kojeg bude uvršten u sustav PDV-a po sili zakona.

Prelazak na drugi oblik poslovanja

Ukoliko obrt putem postupka prijenosa gospodarske cjeline nastavi poslovanje kao poduzeće, ova činjenica neće utjecati na sudioništvo u sustavu PDV-a, jer se radi o pravnoj slijednosti.

Ukoliko osoba koja je poslovala kroz obrt u nekom trenutku osnuje poduzeće i svoje poslovanje nastavi kroz njega - što je postupak koji je najčešće provediv u malom poduzetništvu - nova poduzeće je nova pravna osoba i kao takva posluje i primjenjuje sva gore navedena pravila.

Drugim riječima, ako odlukom odgovorne osobe nije samovoljno ušlo u sustav PDV-a, poduzeće će biti izvan njega sve dok se ne steknu zakonski uvjeti za obavezni ulazak. Poslovne knjige ionako vodi od prvog dana i porez na dobitak plaća na utvrđenu dobit.


Sretno!

Teme i pitanja slobodno predložite na Facebook stranici: Makora knjigovodstvo i poslovne usluge