19.04.2019.

Susjeda je zatražila prestanak korištenja puta do moje kuće, što da učinim?

Piše: Nikola Pranjić, dipl. iur. www.odvjetnik-pranjic.hr

 

Moja majka je 1978. godine kupila parcelu, a 1985. prodavatelj joj je vratio dio novca i pismom je obavijestio da će jedan dio te parcele prodati, ali da joj ostavlja mogućnost prolaza do lokalnog puta. Početkom devedesetih tu sam sagradio objekt. Put sam nesmetano koristio sve do prošle godine kada je nasljednica parcele koja je preprodana sudskim putem zatražila prestanak korištenja puta. Napominjem, radi se o parceli koja je formirana nakon što je mojoj majci vraćen dio novca i gdje sam svojim sredstvima uz suglasnost sada pokojnih roditelja nasljednice betonirao putni prilaz. Nemam alternativnog prolaza vozilom do glavnog puta, a da nemam pismenu obavijest prvog vlasnika ne vjerujem da bih se upuštao u gradnju. Koja su moja prava?

 

Prema situaciji koju u svom pitanju opisujete trebali biste pokušati sudskim putem upisati pravo služnosti u korist svoje nekretnine, a na teret susjedne i to prolaza i provoza u širini i duljini puta koji stvarno i koristite. Na taj način pravo služnosti došlo bi upisano u zemljišne knjige kao pravo u korist vaše nekretnine, a kao teret susjedne nekretnine te bi tim pravom slobodno raspolagao i koristio se svakodobni vlasnik vaše nekretnine.

Predmetni postupak možete pokrenuti u skladu s odredbom članka 229. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima pozivajući se na korištenje puta od strane vaših pravnih prednika, te dopuštenja temeljem kojeg ste ishodovali dozvolu za gradnju. Naime, navedeni članak Zakona propisuje da se stvarna služnost osniva  na temelju zakona dosjelošću, ako ju je posjednik povlasne nekretnine pošteno posjedovao izvršavajući njezin sadržaj kroz dvadeset godina, a vlasnik poslužne nekretnine nije se tome protivio. Ne može se dosjelošću osnovati stvarna služnost ako se njezin sadržaj izvršavao zlouporabom povjerenja vlasnika ili posjednika poslužne nekretnine, silom, potajno ili na zamolbu do opoziva.

Ukoliko smatrate da nema uvjeta za osnivanje prava služnosti temeljem zakona, kako je prethodno opisano, tada možete pokrenuti postupak u skladu sa člankom 223. i 224. Zakona kako bi se osigurao nužni prolaz i prilaz vašoj nekeretnini.

Podijeli

Ističemo kako su ovi savjeti samo informativne prirode, ograničeni načinom komunikacije, kao i prostorom koji nam je na raspolaganju za pružanje odgovora.

Neka od pitanja koja zaprimamo su posve konkretna, dok su druga općenita i paušalna, no i u jednom i u drugom slučaju nemoguće je u jednom odgovoru iscrpiti sve mogućnosti koje zakon i ostali propisi pružaju, osobito jer nemamo uvid u konkretnu dokumentaciju kojom podnositelji pitanja raspolažu. Za konkretne savjete koji će utjecati na Vaše odluke, predlažemo da se obratite izravno odvjetniku po svom izboru, pravniku, nadležnoj instituciji, sindikalnom pravniku ili sl.

Neki od odgovora u ovoj rubrici dani su još prije nekoliko godina, stoga postoji mogućnost da više nisu aktualni, s obzirom na izmjene zakona ili sudske prakse.

RI-TELEFAX d.o.o., Rijeka ne snosi posljedice za eventualne odluke korisnika koje bi slijedile iz upotrebe pravnih i drugih savjeta izloženih na burza.com.hr .