Kod oporezivanja, obrtnik ima pravo na priznavanje godišnjeg osobnog odbitka te eventualno i na neoporezivi dio priznat za udržavane članove obitelji. Poduzeće je zasebna pravna osoba i ne postoje neoporezivi dijelovi zarade


Ovaj članak je namijenjen onima koji imaju dvojbu koju vrstu poduzetništva odabrati. To se pitanje nameće u dvije situacije: prije samog pokretanja poduzetništva i neposredno prije nego se obrtnik približava granici od 300.000 kn isporuka ili primitaka, jer ta situacija ga onemogućava da nastavi porez na dohodak plaćati u paušalnom iznosu.

Više sam pisala u nekoliko prethodnih članaka, a ovdje ću samo podsjetiti: obrtnik paušalista treba voditi brigu i o iznosu isporuka (pojednostavimo: napisanih računa) i o iznosu primitaka (naplaćenih računa). 

Ako s isporukama prijeđe navedeni prag, mora u sustav PDV-a, a tada mora početi i voditi poslovne knjige. 

Ako s primicima prijeđe prag, mora voditi knjige iako možda neće odmah morati i u sustav PDV-a. Naravno, kompetentni knjigovođa morao bi ga znati savjetovati kada mu je isplativo da odmah samostalno uđe u sustav PDV-a.

Dalje, podsjećam da obrtniku koji vodi poslovne knjige neće cijeli primitak biti i dohodak. Naime, takav obrtnik utvrđuje i poslovne izdatke i tek će razlika između izdataka i primitaka biti dohodak koji će se oporezovati.

Koliko će izdaci utjecati na iznos dohotka, ovisi prije svega o vrsti djelatnosti. Sve intelektualne djelatnosti specifične su po vrlo niskom udjelu izdataka, dok su proizvodne na drugoj strani skale i imaju najčešće visok udio izdataka.

Još je važno naglasiti da je iznos doprinosa koje plaća obrtnik koji vodi knjige veći od onoga što plaća paušalista. U ovoj, 2022. godini razlika je 870 kn.

Plaćanje zaposlenika jednako je za sve poslovne subjekte, pa se na to neću osvrtati. 

Troškovi rada su jednaki za obrte i za poduzeća, osim što se u obrtu plaćaju samo doprinosi za obrtnika bez neto plaće (on sam radi za dohodak, a ne za plaću), dok u poduzeću svatko tko za njega radi treba biti prijavljen i obračunava mu se plaća, a dodatno je za direktore propisana povećana osnovica. Tako će u obrtu izdatak biti doprinosi, a u poduzeću i doprinosi i neto plaća poduzetnika.

U obrtu se primici odnose na naplaćene račune, a izdaci na plaćene troškove poslovanja, dok se u poduzeću prihodi i rashodi evidentiraju prema vremenu njihova nastanka, a ne plaćanja.

Kod oporezivanja, obrtnik ima pravo na priznavanje godišnjeg osobnog odbitka te eventualno i na neoporezivi dio priznat za udržavane članove obitelji.

Poduzeće je zasebna pravna osoba i ne postoje neoporezivi dijelovi zarade. Razlika između prihoda i rashoda se u poduzeću naziva dobitak.

Kako je sa porezom?

Obrtnik plaća porez na dohodak koji preostaje nakon odbijanja neoporezivog osobnog odbitka. Na prvih preostalih 360.000 kn plaća porez po stopi od 20%, a na dohodak iznad tog iznosa po stopi od 30%.

Poduzeće plaća porez po stopi od 10% sve dok su ukupni prihodi manji od 7.500.000 kn, a u slučaju većih ukupnih prihoda, stopa je 18% na cjelokupnu dobit.

Međutim, kod isplate dobiti osnivačima poduzeća, plaća se iz isplaćenog iznosa još 10%, uvećano za eventualni prirez, ovisno o prebivalištu udjeličara.

Nemoguće je teoretski računati iznos dohotka u obrtu i dobiti u poduzeću, pa će zato donji izračuni biti temeljeni na kriteriju da se radi o istom iznosu dohotka i dobiti prije oporezivanja te da se radi o obrtniku i udjeličaru (osnivaču poduzeća, onome kome pripada dobitak) koji je iz mjesta koje nema prireza.

Za iznos dohotka/dobiti od 400.000 kn, prednost je na strani obrta, jer je porez za 5.600 kn manji obrtniku.

Iznos od 450.000 kn je granični te se dalje izračuni okreću u korist poduzeća.

Kod dohotka/dobiti od 500.000 kn poduzeće plaća 4.600 kn manje poreza, za dohodak/dobit od 600.000 kn udjeličar će platiti 15.600 kn manje poreza da bi dobit poduzeća završila u njegovom džepu.

Za 700.000 kn razlika je 26.600 kn, pa je očito da prednost poslovanja preko poduzeća raste s povećanjem iznosa zarade.

 

Savjet za kraj

U godini u kojoj obrtnik prelazi prag od 300.000 kn, obično je isplativo nastaviti poslovanje kroz obrt iz razloga što se samo dio primitaka sučeljava s podatkom da je priznat cijeli osobni odbitak, tj. drugim riječima – neće biti oporeziv cijeli iznos od 48.000 kn ili više, ako postoje uzdržavani članovi obitelji.

U narednoj godini obrtnik može organizirati poslovanje preko poduzeća.

Naravno, ovo je savjet koji možda nije primjenjiv u svakoj konkretnoj situaciji te pozivam na konzultacije sa stručnom osobom.

Sretno!


Teme i pitanja slobodno predlažite na Facebook stranici: Makora knjigovodstvo i poslovne usluge