Koliki su troškovi tužbe za razvod braka i je li točno da troškove plaća tužitelj? Što u slučaju sporazumnog raskida braka?


Sukladno odredbama Obiteljskoga zakona, sud je slobodan u svojoj ocijeni o troškovima postupka u statusnim stvarima. Naime, u ovim postupcima sud nije vezan strogim pravilima koje propisuje Zakon o parničnom postupku o troškovima postupka, premda se njegove odredbe podredno primjenjuju. Sukladno tome, sud u svakom pojedinom predmetu vodi računa o ishodu postupka te o okolnostima slučaja i donosi slobodno svoju odluku o troškovima, a to u praksi najčešće znači da sud u postupcima razvoda braka odredi da svaka strana snosi svoje troškove postupka bez obzira radi li se o sporazumnom razvodu braka ili tužbi podnesenoj radi razvoda od jednog od bračnih drugova.