Poduzetnik koji posluje kroz poduzeće, posluje po načelu nastanka poslovnog događaja te u njegovom knjigovodstvu postoji i pojam potraživanja i pojam obveza

 

Ovaj tjedan sam imala zanimljiv razgovor sa jednim klijentom, pa sam zaključila da bi tema mogla biti zanimljiva i čitateljima ove rubrike.

Prihodi poduzeća su bili odmah značajni i bilo je sasvim jasno da će raditi sa izdašnim dobitkom, jer ih naplaćuje bez odgode i po cijenama sa ino tržišta, dok su ostali ulazni troškovi ipak hrvatski. Plaće su izdašne, pa velik dio ‘porcije’ završi u državnom proračunu iako je većina zaposlenih mlađa od 30 godina, što ipak smanjuje trošak rada.

Savjetovala sam mu da ne isplaćuje akontacije neutvrđene dobiti, dok poslovanje nije stabilno i visina dobitka je neizvjesna. Stoga od poduzeća uzima pozajmice, a po utvrđivanju dobiti vrši prijeboj sa pozajmicama, dok ostatak isplaćuje.

Naravno, pozajmice su ugovorene s kamatnom stopom koja je primjerena za porezno povezanu osobu, te poduzeće redovno obračunava i zaračunava kamatu.

Tema našeg razgovora je bila situacija da je iznos pozajmica za proteklu godinu veći od čistog dobitka koji će biti utvrđen po završnom obračunu, tj. od onoga što će ostati nakon što poduzeće plati prvih 12 (ili 24)% poreza na dobitak, te nakon što ustegne drugih 12% poreza na dohodak od isplaćenog dobitka. Problem nije bio u porezu, jer je poduzetnik znao i računao na činjenicu da će mu biti na raspolaganju tek ¾ dobiti, već u nečem drugom.

Istu potrebu za promjenom sagledavanja stvari uočavam i kod brojnih drugih klijenata.

Radi se o tome da smo kao građani svi naučili raspolagati sa financijama po načelu novčanika, a u računovodstvu se to zove načelo blagajne. Po njemu trošak nastaje onda kad je došlo do odljeva novca, a prihod onda kad je došlo do priljeva novca. Trošimo ono što imamo u novčaniku, ili na žiro računu. Po takvom načelu postupaju i obrtnici, pa se oni ne suočavaju sa ovim izazovom.

Poduzetnik koji posluje kroz poduzeće, posluje po načelu nastanka poslovnog događaja te u njegovom knjigovodstvu postoji i pojam potraživanja i pojam obveza.

Kada je isporučio i zaračunao svoju isporuku, prihod se odmah pribrojio, ali je paralelno nastalo i potraživanje koje će biti zatvoreno kad naplati fakturu. Kada je primio neki račun, kada je obračunao plaće, kada je odlučio nešto zaposlenicima isplatiti neoporezivo ili slično - nastao je odmah i trošak, uz istovremeni nastanak obveze. Ona će biti podmirena kad provede plaćanje.

Ni potraživanja ni obveze nisu dio računa dobiti i gubitka, ne utječu na dobit. Dobit je samo razlika između prihoda i rashoda (troškova).

Primjerice, plaće koje su obračunavane u siječnju (i vjerojatno u tom mjesecu i isplaćene), bile su trošak prethodne godine. Sve isporučeno na zadnji dan godine je prihod te godine, bez obzira što će vjerojatno biti naplaćeno u narednoj.


Stoga je poduzetnicima u poduzećima važno da raspoznaju značaj tog načela i razlike koja - kao posljedica - nastaje između stanja na računu i iznosa raspoloživih za pozajmice, te stanja u poslovnim knjigama.

Želim vam da imate što više i novca i dobitka i sretno!

 

Teme i pitanja slobodno predlažite na Facebook stranici: Makora knjigovodstvo i poslovne usluge