I dalje možete primjenjivati jednostavnu računicu po kojoj ćete na svaku kunu zaposleniku u proračun slati još od 45 lipa za manje plaće, do 80 i više lipa kod većih plaća

 

Zadnjim poreznim izmjenama te propisima o doprinosima došlo je do nekih promjena, pa ću danas više o temi, koja je spomenuta i nedavno u tekstu o promjenama koje primjenjujemo od početka ove godine.

Način obračuna plaće te propisane stope za obračun doprinosa iz plaća i na plaće, nisu se mijenjali. I dalje iz plaća plaćamo 20% za doprinose za mirovinsko osiguranje, a na plaće 16,5% za doprinos za zdravstveno osiguranje.

Povećao se iznos osobnog odbitka, tj. dijela plaće koji ne podliježe oporezivanju za djelatnike čijim PK karticama raspolažemo, ili koji su između više svojih istovremenih poslodavaca odlučili odbitak koristiti na plaći koju kod nas ostvaruju. Taj je iznos sada 4.000 kn mjesečno, što je godišnje 48.000 kn.

Obrtnicima i nositeljima samostalnih djelatnosti koji vode poslovne knjige isti je iznos godišnjeg dohotka izuzet od oporezivanja.

Promijenjen je porezni propis u korist mladih do 25 godina, kojima će poreznici po isteku ove godine, samostalno i bez potrebe za slanjem zahtjeva, vratiti cijeli porez kojeg su za njih poslodavci platili po prvoj stopi od 24%. Svi iznosi i podaci su im poznati iz JOPPD obrazaca koje poslodavci podnašaju.

Mladima od 25-30 godina, vratit će polovicu poreza plaćenog po istoj stopi.

Poduzetnici su na plaćama koje obračunavaju i isplaćuju za tekuću godinu dužni primjenjivati nove minimalne osnovice, koje ovise o prosječnoj plaći i mijenjaju se svake godine.

Minimalnu plaću je krajem prethodne godine odredila Vlada, u svoti znatnije većoj nego prethodne godine.

Minimalna plaće koja se sada može isplatiti za rad u punom radnom vremenu je bruto 4.062,51 kn, od čega će 3.250,00 neto ići zaposleniku, a ukupni trošak će biti 4.732,82 kn.

Minimalna osnovica na koju je moguće obračunati plaću za zaposlenika direktora, tj. za osobu koja je u trgovačkom sudu registrirana kao odgovorna osoba poduzeća, sada je 5.682,30. Takav obračun rezultira troškom od 6.619,88 kn, a iznos neto plaće ovisi o činjenici ima li direktor uzdržavanih osoba na PK kartici. Ako ih nema i ako je iz mjesta bez prireza, neto plaća je 4.414,84 kn.

Podsjećam, ako direktor nije zaposlen i za njega nije ukupno godišnje za doprinose tijekom ove godine uplaćeno 24.888,48 kn, ukupan iznos ili razliku između uplaćenog do navedenog iznosa - platit će sam direktor osobno.

Ista je osnovica za plaćanje doprinosa obrtnika koji vode poslovne knjige, pa tako oni sada mjesečno plaćaju 2.074,04 kn.

Obrtnici koji su paušalno oporezovani, plaćaju mjesečno 1.276,33 kn doprinosa.

Obrtnici koji su istovremeno negdje i zaposleni, plaćaju doprinose tek po isteku godine: oni koji vode knjige - u odnosu na utvrđeni dohodak, a paušalno oporezovani prema rješenju PU.

Za ostale zaposlenike koji ne primaju minimalnu plaću niti su direktori, doprinosi i porez te eventualno prirez se plaća ovisno o ugovorenoj i isplaćenoj plaći, a novi osobni odbitak malo je uvećao neto iznos koji će dospjeti do zaposlenika, dok će poslodavcu trošak biti isti, jer znamo da nije dopušteno ugovarati neto iznos plaće.

Radi primjera, navest ću izračune za dva iznosa, za osobu sa osobnim odbitkom, bez uzdržavanih članova obitelji te iz mjesta bez prireza:

Plaća od 8.000 neto za poslodavca znači trošak 13.489,47 kn, što znači da u proračun plaća 5.489,47 kn, dok plaća od 15.000 kn neto ukupno košta 26.902,30 kn i proračun obogati za 11.902,30 kn.

I dalje možete primjenjivati jednostavnu računicu po kojoj ćete na svaku kunu zaposleniku u proračun slati još od 45 lipa za manje plaće, do 80 i više lipa kod većih plaća koje podliježu višoj stopi poreza, osobito ako postoji i prirez.

Želim vam svima veće promete, jer troškovi će vam i očito biti veći tijekom ove godine!

 

Sretno!


Teme i pitanja slobodno predlažite na Facebook stranici: Makora knjigovodstvo i poslovne usluge