Na mojoj nekretnini temeljem diobnog ugovora iz 1971. godine uknjiženo je pravo korištenja vode u korist dviju susjednih parcela uz obavezu održavanja cisterne.To pravo nisu nikad niti koristili niti održavali cisternu. Kasnije 1985. godine zaseok je dobio vodovod i sada nema niti potrebe za korištenjem cisterne koja je u međuvremenu postala derutna i neupotrebljiva. Međutim, još uvijek postoji uknjižba prava. Napominjem da odnosi sa susjedima nisu sjajni. Što bih mogla učiniti da se uknjižba izbriše?

 

Pravo služnosti prestaje na više načina: propašću stvari, sjedinjenjem, odreknućem ovlaštenika, istekom roka ili ispunjenjem uvjeta, neizvršavanjem, ukinućem, rasterećenjem zakonom ili odlukom upravne vlasti, prestankom ovlaštenika.

U vašem slučaju očigledno ne dolazi u obzir, odnosno nije nastupilo sjedinjenje ili propast stvari, odreknuća ovlaštenika neće biti jer kažete da su odnosi loši, služnost nije ograničena rokom ili uvjetom, nije niti osobna služnost da prestaje smrću ovlaštenika i ne ovisi o odluci upravne vlasti.

Dakle, možete pokrenuti sudski postupak u kojemu će se utvrditi da je služnost već prestala zastarom ako se ne izvršava dulje od 20 godine odnosno ako ste se protivili njezinu izvršenju i zbog toga nije izvršavana tri godine. Postoji mogućnost i pokretanja sudskog postupka u kojemu ćete tražiti ukidanje služnosti jer je ista izgubila svoju svrhu budući da postoje vodovodne instalacije i ne koriste se cisterne za opskrbu vodom. Po okončanju ovih postupaka provest će se postupak brisanja služnosti temeljem pravomoćne sudske odluke.