Moji susjedi imaju velike borove na samoj međi, to mi jako smeta jer prolazi na moju stranu i kad vjetar puše bojim se da mi ne padne na kuću. Je li to dozvoljeno? Imam li pravo na odštetu ako se stabla sruše za vrijeme nevremena?


O stablima na međi smo u više navrata odgovarali pa vas upućujem na sljedeći link odgovora: https://burza.com.hr/portal/kolika-mora-biti-udaljenost-od-medje-za-sadnju-vocaka/11366

Ukoliko bi došlo do štete na vašoj nekretnini kao posljedice rušenja stabala sa susjedove nekretnine, svakako imate pravo na naknadu štete.