Suprug mi je umro 2016. godine. Njegov poslodavac po kolektivnom ugovoru je ugovorio kolektivnu policu osiguranja radnika od nezgode. Kolektivni ugovor imam, ali mi njegov poslodavac ne želi dati broj police niti naziv osiguravajuće kuće gdje je i ista ugovorena. Na koji način doći do tih podataka? Kada nastupa zastara?

 

U svakom slučaju se obratite pisanim putem poslodavcu sa zahtjevom za dostavom dokumentacije, a zahtjev pošaljite s povratnicom uz rok od osam dana da vam se isti očituje. Takve zahtjeve uputite i na sve strane potpisnice Kolektivnog ugovora, jer bi iste također trebale raspolagati primjerkom police osiguranja. Ukoliko vam se na zahtjev ne odgovori ili vam se ne dostavi tražena dokumentacija, tada istu možete pokušati ishoditi putem suda.

Zakon o obveznim odnosima propisuje zastarni rok za naknadu štete od tri godine.