Dao sam punomoć kod javnog bilježnika jednoj osobi u vezi raspolaganja nekim nekretninama. Na koji način ju mogu poništiti?

 

U konkretnom slučaju radi se o specijalnoj punomoći koja je dana za raspolaganje nekretninama. Odredba članka 316. Zakona o obveznim odnosima propisuje da se punomoć svakodobno može suziti ili opozvati pa čak i onda ako se opunomoćitelj odrekao toga prava. Opoziv punomoći ne mora nužno biti u obliku u kojem je ona izdana, to se može učiniti neformalnom izjavom volje. Ne postoji paritet između oblika ugovora za koji ste opunomoćili neku osobu i opoziva takve punomoći. Bitno je napomenuti kako članak 317. Zakona o obveznim odnosima propisuje da opoziv punomoći te njezino sužavanje nema učinak prema trećoj osobi koja je sklopila ugovor s opunomoćenikom ili obavila drugi pravni posao, a nije znala niti je morala znati da je punomoć opozvana, odnosno sužena. U tom slučaju vi imate pravo potraživati naknadu štete od opunomoćenika. Kako biste izbjegli takvu situaciju, o opozivu punomoći možete obavijestiti zemljišno-knjižni odjel onog suda na čijem se području nekretnine za koje ste izdali punomoć nalaze, a svakako o otkazu obavijestite i opunomoćenika.