Prije četiri mjeseca konkurirala sam za radno mjesto nastavnika baleta u Glazbenoj školi za radno mjesto nastavnika baleta. Kako sam tek bila završila školovanje u inozemstvu i dokumenti mi nisu bili verificirani, zaposlili su osobu koja nije imala potrebnu stručnu spremu. Dva mjeseca nakon, ponovno je raspisan natječaj na određeno vrijeme i u tom periodu ravnatelj me zvao par puta da vidi jesam li završila verifikaciju jer sam jedina s tom stručnom spremom. Međutim, pri novom natječaju zaposlena je osoba koja ima više iskustva (iako je to iskustvo potvrđeno samo preporukom). Trenutno se nalazim u nedoumici jer je ponovno izašao natječaj za to radno mjesto oglašen na portalu škole, ali ne i na zavodu za zapošljavanje, ali sada s ugovorom na neodređeno... Bih li trebala ponovno konkurirati i navesti sumnju u prijašnju vjerodostojnost natječaja?


Ukoliko je prethodni natječaj na kojem ste konkurirali okončan, a niste izjavili žalbu na donesenu odluku, tada je predmetna odluka postala konačna i niste u mogućnosti u ovom natječaju pozivati se na eventualne nepravilnosti iz ranijega.

Glede novog natječaja, moj savjet je da se u svakom slučaju na isti prijavite ukoliko ste za raspisano radno mjesto zainteresirani i ukoliko držite da ispunjavate one uvjete koji su istim predviđeni kako biste konkurirali za predmetno radno mjesto. Kada zaprimite odluku o osobi koja će biti zaposlena na predmetno radno mjesto, a to eventualno ne budete Vi, tada je vrijeme da izjavite žalbu na tako donesenu odluku i istaknete sve što smatrate da Vam ide u korist, a što prilikom donošenja odluke nije uzeto u obzir, odnosno da ukažete na eventualne nedostatke kandidata koji bi bio odabran, pa i da ukažete na nedostatke ranijih natječaja.

Ukoliko držite da predmetna škola kontinuirano nezakonito postupa, obratite se i nadležnom ministarstvu sa zahtjevom za provođenje nadzora nad postupanjem iste.