Obiteljsko pravo

Mora li se plaćati alimentacija ako dijete radi za vrijeme studija?
Mora li se plaćati alimentacija ako dijete radi za vrijeme studija?

Prestaje li obaveza plaćanja alimentacije ako mi se dijete školuje na fakultetu i radi preko student servisa? Ukoliko postoji, na koji način dijete može zadržati pravo na alimentaciju, ali i dalje imati radni odnos?

Spada li stan koji mi je suprug darovao u bračnu stečevinu?
Spada li stan koji mi je suprug darovao u bračnu stečevinu?

Može li se darovnim ugovorom ispraviti stanje u zemljišnim knjigama? Stan je bio u vlasništvu mog supruga, bivši državni stanovi, dala sam mu suglanost po ondašnjem zakonu. Suprug mi je onda darovao stan, napravili smo darovni ugovor. Sada smo se rastali. Stan glasi na mene, ali on traži jednu polovicu stana. Spada li taj stan u bračnu stečevinu s obzirom na darovni ugovor, kakve su šanse suprugu ako me tuži?

Zašto mirovina bračnog druga ne spada u bračnu stečevinu?
Zašto mirovina bračnog druga ne spada u bračnu stečevinu?

Zašto mirovina bračnog druga ne ulazi u zajedničko stečenu imovinu u razmjeru godina staža odrađenih tijekom trajanja braka?

Ako pokrenem razvod braka, može li suprug zatražiti da iselim iz njegovog stana?
Ako pokrenem razvod braka, može li suprug zatražiti da iselim iz njegovog stana?

S obzirom je suprug rekao da će, ukoliko ja pokrenem postupak razvoda braka, zatražiti da ja odmah iselim, dakle, i prije nego sud donese odluku o tome s kime će djeca živjeti, zanima me ima li na to pravo? Imam li ja pravo ostati u njegovu stanu do trenutka donošenja sudske odluke o razvodu braka, odnosno o tome s kime će djeca živjeti?

Otac iz BiH ne plaća alimentaciju, a zarađeni novac prebacuje na račun u Hrvatskoj
Otac iz BiH ne plaća alimentaciju, a zarađeni novac prebacuje na račun u Hrvatskoj

Podnijela sam tužbu za razvod braka u BiH, suprug ne uzdržava djecu skoro godinu dana, ali u vlasništvu ima firmu čiji je fiktivni vlasnik netko drugi, a on se vodi kao direktor iste i sebi isplaćuje minimalnu plaću Federacije od 437 KM. Prema mojim saznanjima, u vrijeme trajanja bračne zajednice, ta firma ne prikazuje dobit, ali novac zarađen "na ruke" iz tog posla prenosi u Hrvatsku i polaže na štedni račun. S obzirom da smo oboje državljani RH, mogu li i kako donijeti dokaz sudu o njegovom štednom računu u RH u svrhu određivanja propisne alimentacije?

Kako da se supruga upiše kao suvlasnik stana koji je bračna stečevina?
Kako da se supruga upiše kao suvlasnik stana koji je bračna stečevina?

Kako se upisati kao suvlasnik, stan je kupljen u braku i suprug želi da se i ja upišem, je li darovni ugovor rješenje ili postoji i neki drugi način?

Može li kćer u ime majke tražiti ništetnost ugovora o doživotnom uzdržavanju?
Može li kćer u ime majke tražiti ništetnost ugovora o doživotnom uzdržavanju?

Može li moja majka tražiti raskid Ugovora o doživotnom uzdržavanju u ime svoje majke koji je baka sklopila sa svojim sinom, maminim bratom? On se ugovora ne pridržava ni u kom smislu, ne pita, ne skrbi i ne posjećuje baku, a sklopio je s njom ugovor. O baki, 100%-tnom invalidu se već 5 godina isključivo brine moja majka. Može li moja mama tražiti ništetnost ugovora i što iz njega proizlazi i na osnovu toga tražiti dio imovine koju je njen brat upravo na taj način stekao?

Imam li pravo na alimentaciju nakon udaje?
Imam li pravo na alimentaciju nakon udaje?

Imam 23 godine i redovna sam studentica. Od oca redovno primam alimentaciju. Imam li i dalje pravo na alimentaciju u slučaju udaje dok sam redovan student i ne zaposlim se ili to pravo prestaje mojom udajom?

Spada li rad u kućanstvu u bračnu stečevinu?
Spada li rad u kućanstvu u bračnu stečevinu?

Što je to bračna stečevina? Jesu li rad u kućanstvu,odgoj djece, pranje i kuhanje bračna stečevina?

Kako da suprug i ja riješimo imovinsko-pravne odnose prije brakorazvodne parnice?
Kako da suprug i ja riješimo imovinsko-pravne odnose prije brakorazvodne parnice?

Na koji način se suprug može odreći nekretnine koju sam ja kupila tijekom našeg braka, odnosno ja se odreći nekretnine koju je on kupio, a još je pod stambenim kreditom? Pokrenut ćemo brakorazvodnu parnicu i voljeli bi imovinsko-pravne odnose riješiti prije toga.