Porezi

Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina

Kupila sam stan prije dvije godine (svoju prvu nekretninu) i iskoristila sam pravo da budem oslobođena plaćanja poreza na promet nekretnina do 50 m2. S obzirom da ću morati prodati stan prije isteka roka od pet godina samim tim ću morati platiti porez na tih 50 m2.

Plaćanje poreza kod obavljanja poslova u inozemstvu

Zaposlen sam (i vlasnik) hrvatskog d.o.o. koje se bavi uslugama konzaltinga. Moju tvrtku je angažirala engleska kompanija koju je angažirala njemačka kompanija da radi za globalnog klijenta. Trenutno radim u Austriji i boravit ću ovdje više od 183 dana. U tu svrhu sam dobio dozvolu boravka, odnosno radnu dozvolu.

Plaćanje poreza kod charter djelatnosti - iznajmljivanja plovila

Hrvatski sam državljanin na radu u inozemstvu. Želim u svrhu chartera (bez firme ili obrta kao privatna osoba) uvesti i registrirati rabljenu jedrilicu oko 7 m s motorom oko 5 KS. Koliko sam shvatio posebni porez je 0 kuna za plovilo ispod 8 m i ispod 35 kW. Carina je 8%, a porez 22%. Kako se plovilo uvozi za charter, carina je 0% a PDV-e 22%. Koji su porezi kod iznajmljivanja jedrilice sve do godišnjeg obračuna za platiti?

Porez na dodanu vrijednost kod usluga posredovanja za inozemnu tvrtku

Mi smo društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i u sustavu smo PDV-a. Imamo važeći ugovor sa društvom u inozemstvu u čije ime posredujemo pri prodaji dobara u treće zemlje. Na koji način, ne kršeći zakon, treba izgledati naša faktura prema tom društvu i što je s PDV-om?

ATV vozilo i poseban porez

Da li se plaća poseban porez kod nabave ATV vozila (vozilo za sve terene)?

Plaćanje poreza kod iznajmljivanja stambenog prostora

Vezano uz ugovor o iznajmljivanju stambenog prostora, osoba koja nije u radnom odnosu i nema nikakve prihode, plaća 15% poreza na iznos najamnine umanjen za 30% od iznosa do 36.000,00 kuna. Što ako je taj iznos veći i ako prelazi 85.000,00 kuna?

Plaćanje posebnog poreza kod darovanja automobila

Zanima me da li pravna osoba koja daruje automobil dječjem vrtiću ima kakvih obveza prema državi? Pravna osoba nije u sustavu PDV-a, zbog mirovanja. U poreznoj službi su mi rekli da je dječji vrtić dužan platiti 5% posebnog poreza na vrijednost donacije tj. automobila?

Porezna osnovica kod prodaje stana

Da li se na prodaju stana plaća 5% na ugovorenu cijenu plus otkup stana (4.000 EUR) ili bez otkupa?