Ideje

Trgovina bezmasnom hranom

19.10.2000.

Sljedeća priča pokazuje nam kako je moguće uspjeti u poslu, ako se prepozna poslovna prilika, želje kupaca, te na vrijeme pripremi odgovarajuća ponuda