Poslovanje

Kako otvoriti salon sa zabavnim igrama?
Kako otvoriti salon sa zabavnim igrama?

Kako mogu otvoriti salon zabavnih igara? Objekt bi imao samo stolove za igre s kuglama (kao karambol), ali bez naplatnog sistema, bez struje, nisu igre na sreću, već zabavne igre s kuglama. Moraju li se takvi stolovi atestirati ili nešto slično? Također, ako se u takvom prostoru prodaju samo pića u bocama kao u trgovini, koji tip objekta je potrebno otvoriti?

Mora li d.o.o. imati direktora ako ima prokurista?
Mora li d.o.o. imati direktora ako ima prokurista?

Mora li d.o.o. koji ima prokurista imati i direktora kako bi subjekt normalno poslovao?

Domaća radinost i poslovni prostor
Domaća radinost i poslovni prostor

Imam registriranu domaću radinost. Mogu li imati stalni radni prostor? Ako ne, gdje mogu prodavati svoje proizvode?

Kako otvoriti tiskaru?
Kako otvoriti tiskaru?

Koji su zakonski uvjeti za otvaranje tiskarskog obrta odnosno male tiskare (za tiskanje letaka, vizitki i kalendara)? Koja stručna sprema je potrebna? Jesu li zakonom propisani tehnički uvjeti za prostor za tu djelatnost?

Prijenos obrta na drugu osobu
Prijenos obrta na drugu osobu

Vlasnik sam obrta (fiktivno), stvarni vlasnik je bio moj zet. Postoje ogromni porezni dugovi, dugovi za zdravstveno, mirovinsko, dugovi prema dobavljačima. Čuo sam da postoji mogućnost da se pomoću ortaškog ugovora, ulaskom stvarnog vlasnika u ortaštvo, obrt s mene prebaci na zeta. Je li to točno?

Kako zatvoriti sezonski obrt?
Kako zatvoriti sezonski obrt?

Imam sezonski ugostiteljski obrt koji je otvoren 2012. godine. Ove godine ugostiteljski objekt nije bio u funkciji. Sada bih ga htjela zatvoriti. S kojim datumom ga mogu zatvoriti? Prijavu poreza za prošlu godinu sam predala. Koje bi bile moje obveze nakon zatvaranja obrta vezano za poslovne knjige?

Otvaranje autopraonice u stambenoj četvrti
Otvaranje autopraonice u stambenoj četvrti

Jesam li zbog bučne djelatnosti dužan tražiti suglasnost stanara stambene zgrade ili moram podići zatvoreni tip objekta koji ne bi propuštao buku u okoliš? Imam registriranu tvrtku (d.o.o.) čija djelatnost je, između ostaloga, i održavanje i popravak motornih vozila. Spada li pranje motornih vozila pod održavanje i popravak ili autopraonicu moram posebno registrirati kao novu tvrtku kod trgovačkog suda?

Pokretanje posla dostave pizza
Pokretanje posla dostave pizza

Želio bih otvoriti pizzeriju koja bi radila isključivo dostavu, po zanimanju sam konobar. Je li mi za dobivanje minimalno tehničkih uvjeta potrebno sve kao i za normalnu pizzeriju ili ovdje postoje nekakve pogodnosti, primjerice, da ne trebaju dva WC-a i tome slično?

Kako pokrenuti posao proizvodnje rakije?
Kako pokrenuti posao proizvodnje rakije?

Pekao bih domaću rakiju, za prodaju na tržištu. Koje uvjete moram ispuniti da takvu djelatnost obavljam, a da pri tome ne kršim zakon?

Otvaranje rođendaonice
Otvaranje rođendaonice

Mora li osoba koja otvara rođendaonicu imati visoku stručnu spremu? Gdje i kojim redom bih trebao početi tražiti dozvole i papire za ostvarivanje tog obrta?