Nekretnine i pravo

Kako da spriječim renovaciju kuće čija sam suvlasnica?

26.10.2009.

Suvlasnica sam 2/5 kuće i zemljišta oko kuće, a brat je vlasnik 3/5. Podijelili smo vlasništvo i u gruntovnici stoji da smo suvlasnici kuće i zemljišta, bez konkretno naznačenog dijela kuće i zemljišta.

Nekretnine i pravo

Kako darovati zemljište udruzi?

21.10.2009.

Darovao bih zemljište na korištenje sportskoj udruzi radi izgradnje nogometnog igrališta. Kakav ugovor o korištenju zemljišta treba napraviti s udrugom i što dalje?

Nekretnine i pravo

Koliko daleko od međe susjed smije saditi drveće?

24.07.2009.

Nakon višegodišnjeg parničenja zbog uređenja međe konačno gradimo ogradu na svojem dijelu dvorišta. Međutim, susjed koji je izgubio spor već nagoviješta da će uz ogradu na svom dvorištu zasaditi čemprese.

Nekretnine i pravo

Kako podijeliti stan na dva manja?

19.05.2009.

Živimo u stambenoj zgradi i imamo privatni stan koji bi htjeli podijeliti na 2 stana. Gdje i kome se moramo obratiti da to napravimo?

Nekretnine i pravo

Oslobođenje od plaćanja uporabne dozvole

07.05.2009.

Moj otac je za vrijeme rata sagradio kuću, šupu i štale za što ima građevinsku dozvolu. I kuća i štale su uknjižene u katastru, no nema uporabnu dozvolu.

Nekretnine i pravo

Mogu li sagraditi hale na poljoprivrednom zemljištu?

23.03.2009.

Potrebne su mi dvije manje hale tipa garaže svaka 70-100 m2. Da li ako kupim poljoprivredno zemljište mogu to napraviti od betonskih blokova ili od limene konstrukcije ili i za tako nešto treba imati građevinsku dozvolu?

Nekretnine i pravo

Ispostava okončane situacije

20.03.2009.

Prema ugovoru o građenju dužni smo investitoru dostaviti okončanu situaciju. Radovi su gotovi. Da li se može napraviti okončana situacija ako prethodne privremene situacije nisu plaćene?

Nekretnine i pravo

Procedura za gradnju garaže

20.03.2009.

Htio bih sagraditi garažu od 50 m2,visine 3 m na oranici u mojem vlasništvu u građevinskoj zoni Moščenice između susjednih kuća. U garažu bih uveo struju.