Poduzetništvo

1. On-line igre

Razbijanje na korake

Načini i metode uštede novca u poslovanju malih poduzeća

Kako jeftinije kupovati materijal i opremu za Vaš mali posao?

Restoran sa sandwichima

Pisanje objava za javnost i izvještaja za novine

Uzgoj nojeva

Organizator vjenčanja

Fitness kompanija koja radi po "vojnim" pravilima

Trgovina bezmasnom hranom

Sljedeća priča pokazuje nam kako je moguće uspjeti u poslu, ako se prepozna poslovna prilika, želje kupaca, te na vrijeme pripremi odgovarajuća ponuda