Poslovni svijet

Osiguratelj ne krši zakon ako traži dokumentaciju od obiteljskog liječnika
Osiguratelj ne krši zakon ako traži dokumentaciju od obiteljskog liječnika

Nije li osiguratelj dužan isplatiti mi odštetu u roku od 60 dana od dana kad je primio moj odštetni zahtjev, a temeljem bolničke dokumentacije o ozljedama i terapiji koju sam provodio u Thalassotherapiji ili bar nesporni dio štete?

Indicije kao dokaz odgovornosti za štetu
Indicije kao dokaz odgovornosti za štetu

Prijavio sam uredno štetu osiguratelju kod kojega je vozač kombija osiguran od odgovornosti i, na moje iznenađenje, dobio dopis slijedećeg sadržaja: "Suodgovornost 50%. Niste se držali desne strane“

Dodatno zdravstveno osiguranje: pravo na godišnji sistematski pregled
Dodatno zdravstveno osiguranje: pravo na godišnji sistematski pregled

Ova situacija oko korona krize poremetila je mnoge stvari, suprotno želji i volji i osiguratelja i osiguranika

Neplaćeni dopust
Neplaćeni dopust

Zakon o radu ne jamči radnicima pravo na neplaćeni dopust. Bitno je naglasiti da je to mogućnost koju radnik može koristiti samo ako poslodavac to odobri

Kasko osiguranje motornog vozila ne pokriva štete koje uzrokuje vozilo za pomoć na cesti
Kasko osiguranje motornog vozila ne pokriva štete koje uzrokuje vozilo za pomoć na cesti

Naš čitatelj može dokazati da mu je šteta nastala za vrijeme prijevoza kolima za pomoć na cesti izjave svjedoka, fotografije vozila prije ukrcaja

Odštetni zahtjev za kasko odbijen zbog štete koja je postojala ranije
Odštetni zahtjev za kasko odbijen zbog štete koja je postojala ranije

Ugovorila sam potpuno kasko osiguranje s rizikom od krađe. Nakon prijavljene štete na braniku koja je nastala prilikom parkiranja u garažu, odštetni zahtjev mi je odbijen uz obrazloženje kako je pravno neosnovan iz razloga što su na braniku postojala ranija oštećenja koja su već tada zahtijevala zamjenu branika. Smatram kako sam ispunila sve uvjete ugovora, platila potpuno kasko osiguranje te da u polici nigdje nije navedeno kako je branik dio koji nije osiguran s obzirom na njihovu procjenu kako je prije sklapanja police taj dio bio za zamjenu.

Raskid ugovora o osiguranju sklopljenog na neodređeno vrijeme
Raskid ugovora o osiguranju sklopljenog na neodređeno vrijeme

Nikakva najava da osiguratelj neće prihvatiti otkaz koji je dan u roku nema pravnog učinka, jer je odredba Zakona prinudne prirode

Osiguranje kuće od potresa
Osiguranje kuće od potresa

Gotovo svi naši osiguratelji nude takav proizvod osiguranja u kojemu je i rizik potresa i oštećenja ili uništenja zgrada od rizika potresa

Premještanje dobara iz Republike Hrvatske u države članice EU
Premještanje dobara iz Republike Hrvatske u države članice EU

Prijenos dobara koji obavlja porezni obveznik, a koja čine dio njegove poslovne imovine, u drugu državu članicu EU na temelju aranžmana za premještanje dobara ne smatra se isporukom dobara uz naknadu

Novčana nagrada za radne rezultate
Novčana nagrada za radne rezultate

Poslodavac može samostalno odlučiti hoće li novčanu nagradu za radne rezultate isplatiti svim radnicima ili samo dijelu radnika, a pri čemu visina isplaćene nagrade ne mora biti u jednakim iznosima