Nikola Pranjić, dipl. iur.


Članci autora
Vrijedi li u Hrvatskoj oporuka sastavljena u Kanadi?
Vrijedi li u Hrvatskoj oporuka sastavljena u Kanadi?

Moja teta je bila državljanin Hrvatske i Kanade, 2000. godine preselila se iz Kanade u Zagreb, preminula je u Zagrebu 2021 u 88. godini bez oporuke. Nikad se nije udavala i nije imala djece. Međutim, našli smo oporuku sastavljenu 1995. u Torontu. Oporukom je imenovala nasljednike: svoju mamu (koja je umrla 4 godine kasnije) i četiri brata. Mog oca, čiji sam nasljednik, nije imenovala. Imam li pravo na dio koji bi pripao njenoj mami ili mojoj baki, a čiji sam nasljednik u jednom dijelu. Je li ta oporuka pravovaljana u Hrvatskoj?

Nisam ništa naslijedio nakon smrti majke, što će biti s parničnim postupcima koji su ostali iza nje?
Nisam ništa naslijedio nakon smrti majke, što će biti s parničnim postupcima koji su ostali iza nje?

Pozvan sam na ostavinsku raspravu nakon smrti majke. Nisam ništa naslijedio jer nije imala ništa. Ona ima par parničnih postupaka gdje ću ja biti pozvan da naslijedim te postupke.

Mogu li se potraživanja prema tvrtki naplatiti iz privatne imovine osnivača/zastupnika društva?
Mogu li se potraživanja prema tvrtki naplatiti iz privatne imovine osnivača/zastupnika društva?

Ukoliko prijavim d.o.o. i zbog nepredvidivog razloga tvrtka propadne, je li moguće da mi se naplate potraživanja usmjere na privatnu imovinu iako sam u d.o.o. uplatio početni kapital u iznosu od 20.000,00 kn?

Smije li bratić snimati dvorište naše zgrade?
Smije li bratić snimati dvorište naše zgrade?

Živim u dvorišnoj zgradi, imam spor s bratićem koji je nedavno postavio kameru na svoj prozor i snima što se događa non stop. Radi se o privatnom posjedu. Kamera je unutar dvorišta. Smije li me moj bratić snimati bez mog pristanka?

Tko kontrolira rad upravitelja zgrade?
Tko kontrolira rad upravitelja zgrade?

Kontrolira li itko rad upravitelja zgrada i kome da se obratimo za isto? Već godinama postoji sumnja na nezakonito poslovanje upravitelja zajedno s predstavnikom stanara.

Tko nasljeđuje imovinu očuha koji nije bio prijavljen na istoj adresi kao moja majka?
Tko nasljeđuje imovinu očuha koji nije bio prijavljen na istoj adresi kao moja majka?

Umro mi je očuh koji je bio u izvanbračnoj zajednici s mojom mamom 35 godina. Nije bio prijavljen na adresi gdje je živio s mamom. Bio je prijavljen na drugoj adresi, gdje je imao svoj stan koji je stekao prije nego je upoznao mamu. Tko sada ima pravo na stan? Očuh je imao rođake i nećake, nije imao svoje djece i nije se nikada ženio. Moram li dokazivati vanbračnu zajednicu i, ako da, kako?

Mogu li promijeniti direktora ako imam 90% suvlasništva u društvu?
Mogu li promijeniti direktora ako imam 90% suvlasništva u društvu?

Mogu li samostalno promijeniti direktora društva ako sam 90%-tni suvlasnik društva?

Postoji li sukob interesa u privatnoj tvrtki (d.o.o.-u)?
Postoji li sukob interesa u privatnoj tvrtki (d.o.o.-u)?

U trgovačkom društvu koje se sastojalo od dva člana društva od kojih je jedan ujedno bio i direktor tj. član uprave koji je odluke donosio samostalno. U društvenom ugovoru stoji da se odluke društva donose jednoglasno. Sin od direktora je s punomoći potpisa smijenio direktora i imenovao sebe i još jednu osobu direktorima koji odluke donose suglasno i nemaju nikakvih drugih ograničenja u donošenju odluka. Društvo sad ima 5 članova, a ti sadašnji direktori tj. članovi uprave su ujedno i članovi društva u kome se odluke donose jednoglasno, tako da je gotovo nemoguće smijeniti direktore (tko će na kraju krajeva glasat sam protiv sebe). Je li razrješenje direktora s punomoći potpisa i imenovanje samog sebe za direktora sukob interesa?

Prodam li kuću, dijele li se novci između mene i moje djece?
Prodam li kuću, dijele li se novci između mene i moje djece?

Razvela sam se 2006., a suprug je umro 2007. bez oporuke. U tom trenutku imala sam u vlasništvu kuću koju smo zajedno stekli u braku, najprije kao korisnici stanarskog prava, a kasnije smo je otkupili. Vlasnički list glasi na mene jer je moj otac platio. Naše dvoje punoljetne djece bili su na ostavinskoj raspravi jedini nasljednici, a kuća nije bila predmet ostavine jer je glasila na mene. U slučaju prodaje kuće, na koji način dijelimo novce moje dvoje djece i ja?

Ako brat ustupi bratu svoj dio kuće, plaća li se porez na promet nekretnina?
Ako brat ustupi bratu svoj dio kuće, plaća li se porez na promet nekretnina?

Moj otac i njegov brat su po ostavinskoj raspravi prije nekoliko godina dobili kuću po pola. Sad bi jedan brat ustupio drugu polovicu kuće bratu. S obzirom da to nije učinio na ostavinskoj raspravi, hoće li onaj kome pripadne cijela kuća morati platit porez na taj dio kuće koji mu je ustupljen od brata?