prim. dr. Jadranko Jelić

specijalist interne medicine, specijalist opće kirurgije

Rođen sam 1950. godine u Sarajevu. Osnovnu školu, gimnaziju i glazbenu školu završio sam s odličnim uspjehom. Obnašao sam dužnost predsjednika Muzičke omladine Jugoslavije. Studirao sam na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Kao liječnik karijeru sam započeo na Zavodu za transfuziologiju u Sarajevu te nastavio na Institutu za transplantaciju organa u Sarajevu. Posebnu pozornost posvetio sam terminalnoj bubrežnoj insuficijenciji te riješavanju tog ozbiljnog problema. Radio sam na odjelu za hemodijalizu, peritonealnu dijalizu, imunologiju. Godine 1983. završio sam specijalizaciju iz interne medicine. Da bi zaokružio cjelokupnu djelatnost riješavanja terminalne bubrežne insuficijencije, a to je transplantacija bubrega, specijalizirao sam i kirurgiju. Imao sam posebnu čast da mi je jedan od učitelja bio i prof. dr. Vinko Frančišković. Radio sam i na organizaciji donorskog sustava. Obnašao sam i funkciju direktora Instituta za transplantaciju organa. S 39 godina dobio sam zvanje Primarius. Tijekom rata bavio sam se vaskularnom kirurgijom u Sarajevu. U Hrvatsku dolazim 1995. godine, a svoju ordinaciju otvaram 1998. godine u Rijeci. Posebnu pozornost posvećujem razvoju psihosomatskog pristupa liječenju pacijenata. Od 2003. godine u praksu uvodim dijagnostiku i terapiju koja se bazira na kvantnoj medicini. Autor sam i koautor niza publikacija, knjiga, znanstvenih i stručnih radova. Član sam više strukovnih i društvenih udruga i organizacija. U zadnjih 10 godina na području dobrotvornog rada preventivno sam diljem Hrvatske pregledao preko 10.000 pacijenata. Vodio sam radijske emisije o zdravlju, a zadnjih pet godina surađujem s Burzom. Osnovni cilj takvog rada je edukacija čitateljsva o osnovnim medicinskim saznanjima na prihvatljiv način.


Članci autora
Tuberkuloza – simptomi, dijagnostika i liječenje
Tuberkuloza – simptomi, dijagnostika i liječenje

Do infekcije dolazi u onim sredinama koje pogoduju širenju zaraze, a to su one gdje ljudi žive u skućenim zajednicama sa slabom prehranom i lošim higijenskim uvjetima

Giht
Giht

Prvi simptomi se najčešće javljaju kod muškaraca između 40 i 50 godina. Nažalost, dobna granica se sve više spušta na tridesete godine

O tuberkulozi
O tuberkulozi

Najveći rizik od oboljenja imaju djeca mlađa od tri mjeseca, stariji ljudi, osobe s oslabljenim imunitetom, posebice osobe koje imaju HIV pozitivan nalaz te osobe koje u terapiji uzimaju lijekove koji izazivaju smanjenje imuniteta, između ostalog i pacijenti kod kojih je urađena transplantacija organa

Pitanja čitatelja: Lijekovi nakon srčanog udara
Pitanja čitatelja: Lijekovi nakon srčanog udara

Odabir lijekova i kombinacija istih je u ingerenciji liječnika koji je obavio ugradnju i on najbolje zna koja je kombinacija najbolja za vas.

Pitanja čitatelja: Otiču mi gležnjevi prilikom dugog sjedenja
Pitanja čitatelja: Otiču mi gležnjevi prilikom dugog sjedenja

Mogu vam preporučiti samo da uzimate više tekućine (vode) koju tijekom dana treba pravilno rasporedit

Ciroza jetre
Ciroza jetre

Ako su negativni čimbenici jači od mogućnosti regeneracije, onda dolazi do laganog padanja broja hepatocita, što onda može završiti s kroničnim oblikom degeneracije aktivnog tkiva koje se najčešće naziva ciroza jetre

Uspjesi hrvatskih liječnika
Uspjesi hrvatskih liječnika

Dva događaja koja su se nedavno dogodila potaknula su me da nešto više kažem o liječnicima u Hrvatskoj. Ne brinite, iako bi to neki željeli, nećemo govoriti o pravima medicinskog osoblja, plaćama, greškama koje su sastavni dio posla

GERB ili gastroezofagealna refluksna bolest
GERB ili gastroezofagealna refluksna bolest

Vrlo je važno da prilikom ležanja i spavanja glavu položimo na takav jastuk koji će omogućiti da se grlo i jednjak nalaze nešto više od želuca

Nove spoznaje kod krvnih grupa
Nove spoznaje kod krvnih grupa

Uvođenje novih dodatnih utvrđivanja novo pronađenih krvnih grupa kod testiranja kompatibilnosti krvi davatelja i primatelja u velikom postotku smanjuje komplikacije davanja transfuzije

Pitanja čitatelja: Koje su šanse da dobijem cirozu jetre?
Pitanja čitatelja: Koje su šanse da dobijem cirozu jetre?

Masna jetra je danas dosta raširen zdravstveni problem kojem se do nedavno nije poklanjala posebna pozornost. Uglavnom se vezala za kronično uzimanje alkohola i za pretile osobe