Burza odgovara

Čitanje zapisnika umjesto neposrednog ispitivanja?

Postoji li relativno bitna povreda odredaba kaznenog postupka iz čl. 367. st. 3. Zakona o kaznenom postupku kada sud prvog stupnja umjesto da u tijeku glavne rasprave neposredno ispita dijete i mlađu maloljetnu osobu oštećenu kaznenim djelom iz čl. 117. Zakona o sudovima za mladež, pročita zapisnik o iskazu svjedoka odnosno reproducira snimku ispitivanja tih osoba učinjenu pomoću tehničkih uređaja za prijenos slike i zvuka?

Moram li doći na skup radnika?

Jesam li zajedno s drugim radnicima dužan doći na skup radnika koje je sazvao direktor, a koji se treba održati izvan radnog vremena? Što će se dogoditi ako ne dođem? Predstavlja li to povredu radnih obveza?

Obiteljska ili vlastita mirovina?

Radnica je otišla u mirovinu 1. rujna 2007. godine s navršenih 65 godina i 3 mjeseca života i 42 godine mirovinskog staža (radnog staža). Budući da joj je obiteljska mirovina povoljnija od vlastite mirovine, odabrala je korištenje obiteljske mirovine. Mirovinu je ostvarila u službi Zavoda.

Mogu li se odreći mirovinskog staža?

Osiguranik samostalne profesionalne djelatnosti - stomatolog, u razdoblju od 2002. do 2004. godine, obavljao je tu djelatnost i bio je prijavljen na mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Doprinose za mirovinsko osiguranje platio je samo za jednu godinu, a nakon 2004. godine zasnovao je radni odnos.

Isplaćivanje dospjelih, a obustavljenih isplata mirovine

Korisnik mirovine primao je mirovinu pet godina putem punomoćnika. Razbolio se i nije na vrijeme obnovio punomoć, tako da mu je obustavljena isplata mirovine. Obustava isplate trajala je devet mjeseci.

Gdje se podnosi zahtjev za mirovinu nakon preseljenja?

Osiguranik je radio 30 godina u Varaždinu. Prestao je raditi i preselio se u Rijeku. Gdje mora podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na mirovinu?

Ponovno određivanje mirovine

Osiguranici je 2004. godine priznato pravo na prijevremenu starosnu mirovinu. U 2007. godini ostvarila je po osnovi ugovora o djelu primitak od 100.000,00 kuna iskazan u bruto svoti.

Naknadno ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja

Na koji način će osiguranik, odnosno korisnik mirovine, na temelju naknadno uplaćenih doprinosa i s tim u vezi ostvarenog mirovinskog staža, ostvariti prava iz mirovinskog osiguranja?

Plaćanje poreza kod obavljanja poslova u inozemstvu

Zaposlen sam (i vlasnik) hrvatskog d.o.o. koje se bavi uslugama konzaltinga. Moju tvrtku je angažirala engleska kompanija koju je angažirala njemačka kompanija da radi za globalnog klijenta. Trenutno radim u Austriji i boravit ću ovdje više od 183 dana. U tu svrhu sam dobio dozvolu boravka, odnosno radnu dozvolu.

Kako u prijevremenu mirovinu?

Imam 20 godina staža. Trenutno bolujem od lumboishialgije. Dragovoljac sam domovinskog rata. Imam 46 godina. Kakvu imam mogućnost za prijevremenu mirovinu i u kojem iznosu minimalno?