Eko-ideje

Ekološke vrećice za kupovinu

Sve veći broj zemalja diljem svijeta uvodi mjere kojima nastoje smanjiti potrošnju plastičnih vrećica i povećati korištenje ekoloških načina za prenošenje stvari iz trgovine

Trgovina s lokalnim proizvodima

Sve se više potražuje hrana i roba kojoj je porijeklo poznato, koja je uzgojena na ekološki način te za koju se ne iskorištava jeftina radna snaga, odnosno ne krše osnovna ljudska prava

Recikliranje elektroničke opreme
Recikliranje elektroničke opreme

lektronički otpad sadrži mnoge štetne tvari koje kada se ispuste u okoliš mogu zagaditi vodu, zrak i tlo. Olovo, živa, kadmij i slične tvari koje se nalaze u takvoj opremi su otporni, bioakumulativni otrovi koju uzrokuju poremećaje djeteta u trudnoći te oštećuju srčani, dišni i živčani sustav kod čovjeka

Oprema za kompostiranje
Oprema za kompostiranje

Ogranak Daily Dump indijske tvrtke Playnspeak bavi se proizvodnjom i prodajom opreme za kućno kompostiranje zelenog otpada

Organska jaja
Organska jaja

Još 1991. godine, obitelj Osborne iz Colorada odlučila je svoju klasičnu farmu nesilica preorijentirati u farmu gdje će se nesilice moći slobodno kretati

Održivi noćni klub
Održivi noćni klub

U plesni podij integriran je sustav pomoću kojeg se energija koju stvaraju plesači svojim pokretima pretvara u električnu energiju koja se potom koristi za osvjetljenje, ozvučenje i dr.

Prodaja proizvoda organskog podrijetla putem Interneta

Samantha Burlton putem svoje internetske stranice prodaje organske proizvode - veliki broj raznih neprehrambenih potrepština, od šampona do pelena

Dostava organske hrane na kućna vrata
Dostava organske hrane na kućna vrata

Aarstiderne svoje proizvode - organsko voće, povrće, meso, ribu i kruh dostavlja mušterijama direktno na kućni prag

Ekološki održiva moda

Područja koja se mogu, ukoliko postoji volja i dakako ideja, orijentirati prema ekologiji i održivom razvoju brojna su. Jedno takvo je i područje modne industrije

Lokalno kao globalni trend

Čini se da se svijest potrošača ipak polako mijenja i da sve češće žele znati odgovore na pitanja tko, gdje, kako - što je prednost malih lokalnih proizvođača