Poduzetništvo

Koliko ćete darovati ove godine?
Koliko ćete darovati ove godine?

Zaposlenicima koji imaju djecu do navršenih 15 godina starosti, poduzetnik može isplatiti do 600 kn za svako pojedino dijete

Direktori i vlasnici - porezni status
Direktori i vlasnici - porezni status

Spremaju se novi propisi vezani uz plaćanje doprinosa za članove uprave i omogućit će se rad umirovljenika s prijevremenim mirovinama

Kada i kome izdati račun?
Kada i kome izdati račun?

Račun se u pravilu izdaje u trenutku isporuke, ali moguće je to učiniti i kasnije uz ispravno navođenje tog vremena isporuke

Kada i kako u VIES bazu?
Kada i kako u VIES bazu?

Ako niste u sustavu PDV-a i isporučujete dobra u EU, ne morate se uključiti u VIES bazu

Ugovor o radu i ugovor o djelu
Ugovor o radu i ugovor o djelu

Ugovor o radu je oblik zapošljavanja, dok ugovor o djelu to nije. Ovaj potonji možemo smatrati oblikom angažiranja suradnika, ali ne i zapošljavanja

Je li moguće biti ‘samo’ poduzetnik?
Je li moguće biti ‘samo’ poduzetnik?

Ne zanima ga zdravstveno osiguranje i ne zanima ga neka buduća mirovina; on namjeravam za sve to zaraditi iz svojeg poduzetništva i birat će za svoj novac tko će ga liječiti i sam će si osigurati starost pametnim ulaganjima

Što su primici u naravi?
Što su primici u naravi?

Ako osoba koja je primila nešto u naravi nije zaposlenik poduzeća, primitak se obračunava kao drugi dohodak (kolokvijalno: honorar)

Troškovi i refundacije
Troškovi i refundacije

Obrtnici moraju točno navesti svrhu podizanja gotovine radi naknade putnih troškova

Tko treba angažirati knjigovođu?
Tko treba angažirati knjigovođu?

Čak i paušalno oporezovani obrtnik koji nije vičan voditi poslovne knjige i podnositi izvješća koja su mu propisana može angažirati knjigovođu

Imati istovremeno obrt i poduzeće ?
Imati istovremeno obrt i poduzeće ?

Ono što najčešće motivira poduzetnike da posluju kroz dva poslovna oblika je ostanak ispod limita za sustav PDV-a, koji je 300.000 kn i koji se, naravno, odnosi na svaki poslovni subjekt