Poduzetnik

Tečajne razlike i bankovne naknade

13.02.2018.

Postoje situacije kada nastanu pozitivne tečajne razlike, tj. kada preračunom u kune bude naplaćeno više nego što je u kunama prodano

Poduzetnik

Honorari domaćim i stranim osobama

06.02.2018.

Isplata honorara, tj. drugog dohotka moguća je samo kada ste s osobom dogovorili da za vas obavi neko djelo, konačni uradak, sa svojim sredstvima i u pravilu u svojem prostoru

Poduzetnik

Kako do dobiti prije utvrđivanja

26.12.2017.

Svaka isplata prije predaje prijave poreza (tzv. završnog računa) poreznoj upravi, smatra se isplatom akontacije dobiti

Poduzetnik

Isprobavanje poduzetništva

19.12.2017.

Poslovanje preko udruge ne bih nikako preporučila u slučaju kada svoju poduzetničku ideju želite iskušavati

Poduzetnik

Kupujete u inozemstvu?

12.12.2017.

Prilikom kupnje dužni ste osigurati da na računu budu navedeni svi podaci o izdavatelju i kupcu, jednako kao i na domicilnim računima

Poduzetnik

Koliko poduzetnik može darivati za blagdane?

05.12.2017.

Pretpostavljam da je većina usvojila zdravu naviku da promisli hoće li s nekim darom učiniti partneru čast, ili će mu po navici uručiti neki kalendar ili rokovnik