prof. dr. sc. Marinko Đ. Učur

dipl. iur., znanstveni savjetnik


Članci autora
Sudska praksa o radnom vremenu i odmorima
Sudska praksa o radnom vremenu i odmorima

Radnik je, u predmetnom radnom sporu imao zaključen ugovor o radu u kome je pisalo „radnik će raditi u nepunom radnom vremenu...

Radno vrijeme
Radno vrijeme

Prekovremeni rad određuje se u slučaju više sile, izvanrednog povećanja opsega rada i u drugim sličnim slučajevima prijeke potrebe

Odluka o prekovremenom radu
Odluka o prekovremenom radu

Prekovremeni rad vezan je za: slučaj više sile; izvanredno povećanje opsega poslova i „u drugim sličnim slučajevima prijeke potrebe“

Ugovor o radu pripravnika
Ugovor o radu pripravnika

Pripravnik je osoba koja se prvi put zapošljava u zanimanju za koje se školovala

Pravilnik o radu
Pravilnik o radu

Obvezu donošenja pravilnika o radu ima poslodavac koji zapošljava najmanje dvadeset radnika

Raspored korištenja godišnjeg odmora
Raspored korištenja godišnjeg odmora

Poslodavac mora radnika najmanje petnaest dana prije korištenja godišnjeg odmora obavijestiti o trajanju godišnjeg odmora i razdoblju njegova korištenja

Odluka o preraspodjeli radnog vremena
Odluka o preraspodjeli radnog vremena

Preraspodjela radnog vremena može se vršiti u kraćim i dužim vremenskim periodima, ali razdoblje preraspodjele ne može biti duže od dvanaest neprekidnih mjesec

Potvrda o sklopljenom ugovoru o radu
Potvrda o sklopljenom ugovoru o radu

Ako poslodavac prije početka rada ne sklopi s radnikom ugovor o radu u pisanom obliku ili mu ne izda pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu, smatra se da je s radnikom sklopio ugovor o radu na neodređeno vrijeme

Što je obavezno navesti u ugovoru o radu?
Što je obavezno navesti u ugovoru o radu?

Pravo na godišnji odmor za svaku godinu rada: trajanje, plaćanje, korištenje (npr. u dva dijela) i drugo

Redovni otkaz ugovora o radu s ponudom izmjene ugovora
Redovni otkaz ugovora o radu s ponudom izmjene ugovora

Tuženik – poslodavac otkazao je radniku – tužitelju ugovor o radu a istovremeno mu je ponudio novi ugovor o radu na neodređeno vrijeme za drugo radno mjesto