Poduzetnik

Ugovor o radu i ugovor o djelu

16.10.2018.

Ugovor o radu je oblik zapošljavanja, dok ugovor o djelu to nije. Ovaj potonji možemo smatrati oblikom angažiranja suradnika, ali ne i zapošljavanja

Poduzetnik

Je li moguće biti ‘samo’ poduzetnik?

09.10.2018.

Ne zanima ga zdravstveno osiguranje i ne zanima ga neka buduća mirovina; on namjeravam za sve to zaraditi iz svojeg poduzetništva i birat će za svoj novac tko će ga liječiti i sam će si osigurati starost pametnim ulaganjima

Poduzetnik

Što su primici u naravi?

02.10.2018.

Ako osoba koja je primila nešto u naravi nije zaposlenik poduzeća, primitak se obračunava kao drugi dohodak (kolokvijalno: honorar)

Poduzetnik

Troškovi i refundacije

25.09.2018.

Obrtnici moraju točno navesti svrhu podizanja gotovine radi naknade putnih troškova

Poduzetnik

Tko treba angažirati knjigovođu?

18.09.2018.

Čak i paušalno oporezovani obrtnik koji nije vičan voditi poslovne knjige i podnositi izvješća koja su mu propisana može angažirati knjigovođu

Poduzetnik

Imati istovremeno obrt i poduzeće ?

11.09.2018.

Ono što najčešće motivira poduzetnike da posluju kroz dva poslovna oblika je ostanak ispod limita za sustav PDV-a, koji je 300.000 kn i koji se, naravno, odnosi na svaki poslovni subjekt

Poduzetnik

OIB konačno u punoj funkciji!

28.08.2018.

Čemu je potrebno da se poduzeće prijavljuje na HZMO, kad ono već sustavno posjeduje sve podatke?

Poduzetnik

Pismo “pravog” malog poduzetnika

21.08.2018.

Mi navodno zloupotrebljavamo propise... Mali je poduzetnik brzo izračunao što je njemu isplativije i upotrijebio je propise, nije ih zloupotrijebio!

Poduzetnik

Troškovi zakupnina u poduzetništvu

14.08.2018.

Zakup je pravni posao koji podrazumijeva da vlasnik neke nekretnine dozvoljava drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi korištenje iste, ili njenog dijela