Radni odnosi

Imaju li radnici na određeno pravo na naknadu za odvojeni život?
Imaju li radnici na određeno pravo na naknadu za odvojeni život?

Imaju li radnici koji zasnivaju radni odnos na određeno vrijeme (u sezoni) ista prava kao i radnici koji imaju stalni radni odnos? Konkretno, imam li, kao radnik koji će zasnovati radni odnos na određeno vrijeme, ali van mjesta stanovanja, pravo za naknadu za odvojeni život?

Je li potreban novi ugovor o radu kod premještaja na drugo radno mjesto?
Je li potreban novi ugovor o radu kod premještaja na drugo radno mjesto?

Unutarnjim preustrojem raspoređena sam na radno mjesto Voditelja odsjeka za koje je potrebna VŠS. Do sada sam imala ugovor o radu sklopljen za poslove sa SSS. Budući da posjedujem VŠS, jesam li istovremeno s rješenjem o novom radnom mjestu trebala dobiti i novi ugovor o radu i imam li pravo žalbe?

Otvaranje bolovanja na neradni dan
Otvaranje bolovanja na neradni dan

Problem je nastao kada je izašao onaj zakon o evidenciji rada u kojemu radnik ako dva sata radi na praznik nema pravo na naknadu za blagdan. Odnosi li se to i na bolovanje tijekom radnog tjedna?

Može li se zahtjev za ovrhom podnijeti temeljem ugovora o autorskom djelu?
Može li se zahtjev za ovrhom podnijeti temeljem ugovora o autorskom djelu?

Može li honorarni djelatnik (odnosno djelatnik na autorskom ugovoru) podnijeti zahtjev za ovrhom nad tvrtkom izdavačem budući da nisu isplatili honorare za prethodnih šest mjeseci?

Prava radnika koji daje otkaz zbog tjelesnog oštećenja
Prava radnika koji daje otkaz zbog tjelesnog oštećenja

Nedavno mi je priznat stupanj tjelesnog oštećenja od 40%. Budući da mi poslodavac (radim u d.o.o.-u) ne može ponuditi drugo radno mjesto, mogu li dati osobno uvjetovani otkaz iz zdravstvenih razloga i imam li u tom slučaju pravo na otpremninu i naknadu HZZ-a?

Poslodavac nije podnio prijavu o ozljedi na radu, što trebam napraviti?
Poslodavac nije podnio prijavu o ozljedi na radu, što trebam napraviti?

Nedavno sam na HZZO-u pitala za evidencijski broj i rekli su mi da poslodavac nikad nije prijavio ozljedu na radu. Što da napravim i koje su posljedice za mene i za firmu?

Prava radnika u slučaju opasnosti od nastanka invalidnosti
Prava radnika u slučaju opasnosti od nastanka invalidnosti

HZMO mi je priznao profesionalnu bolest. Bio sam na bolovanju godinu i pol dana, prošao sam dvije invalidske komisije koje su donijele rješenje da "ne postoji invalidnost, ali postoji neposredna opasnost od nastanka invalidnosti", nakon čega mi je poslodavac dao osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu. Sada sam na Zavodu za zapošljavanje. Imam li i neka druga prava preko zavoda osim novčane naknade?

Naknada štete za neisplaćivanje prijevoza i nekorištenje godišnjeg odmora
Naknada štete za neisplaćivanje prijevoza i nekorištenje godišnjeg odmora

Dvije i pol godine radila sam u jednoj našoj bolnici kao medicinska sestra prema ugovoru o djelu, nakon čega sam pronašla stalni posao u drugoj državnoj ustanovi. Mogu li dobiti naknadu štete za taj period budući da nisam dobivala naknadu za prijevoz i nisam imala godišnji odmor?

Rad u Italiji uz utvrđenu profesionalnu nesposobnost za rad
Rad u Italiji uz utvrđenu profesionalnu nesposobnost za rad

Smije li osoba kod koje je utvrđena profesionalna nesposobnost za rad, za što prima i mirovinu, raditi u Europskoj uniji, točnije u Italiji?

Kome prijaviti nepravilnosti  na natječaju za nastavnika baleta?
Kome prijaviti nepravilnosti na natječaju za nastavnika baleta?

Dva mjeseca nakon, ponovno je raspisan natječaj na određeno vrijeme i u tom periodu ravnatelj me zvao par puta da vidi jesam li završila verifikaciju jer sam jedina s tom stručnom spremom. Međutim, pri novom natječaju zaposlena je osoba koja ima više iskustva (iako je to iskustvo potvrđeno samo preporukom). Trenutno se nalazim u nedoumici jer je ponovno izašao natječaj za to radno mjesto oglašen na portalu škole, ali ne i na zavodu za zapošljavanje, ali sada s ugovorom na neodređeno... Bih li trebala ponovno konkurirati i navesti sumnju u prijašnju vjerodostojnost natječaja?