Živim u Uzbekistanu, želim ići u Hrvatsku raditi te mi treba poziv za rad. Kako da pronađem agenciju za zapošljavanje? Što trebam poduzeti? 


U Republici Hrvatskoj državljanin treće zemlje može raditi na temelju dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada koja je regulirana Zakonom o strancima. Zakonom o strancima propisane su kategorije državljana trećih zemalja koji temeljem svog statusa mogu u Republici Hrvatskoj raditi bez dozvole za boravak i rad, odnosno bez potvrde o prijavi rada.

Zadnjim izmjenama Zakona o strancima propisan je novi model zapošljavanja državljana trećih zemalja, budući da Vlada Republike Hrvatske više ne utvrđuje godišnju kvotu dozvola za zapošljavanje državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj, već se poslodavci moraju za pronalaženje radne snage prvo obratiti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, koji će provoditi test tržišta rada (pronalazak radne snage na domaćem tržištu rada).

Dakle, državljanin treće zemlje u Hrvatskoj može raditi temeljem dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada samo za poslove za koje je izdana i kod poslodavca s kojim je zasnovao radni odnos.

Dozvole za boravak i rad mogu se izdati temeljem pozitivnog mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i bez mišljenja HZZ-a, kada nadležna policijska uprava odnosno postaja za točno propisane kategorija osoba i točno utvrđene poslove može samostalno izdati dozvolu za boravak i rad.

Poslodavci su za zapošljavanje državljana trećih zemalja dužni zatražiti provedbu testa tržišta rada u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje sukladno članku 98. Zakona o strancima.

U Republici Hrvatskoj radni odnos zasniva se ugovorom o radu. Radni odnos može se zasnovati na određeno ili neodređeno vrijeme, puno ili nepuno radno vrijeme.

Ugovor o radu mora se sklopiti u pisanom obliku, a ako poslodavac ne ponudi potpisivanje ugovora o radu, dužan je izdati potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu i to prije početka rada.

Ako poslodavac prije početka rada ne sklopi s radnikom ugovor o radu u pisanom obliku ili mu ne izda pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu, smatra se da je s radnikom sklopio ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Poslodavac je dužan radniku dostaviti primjerak prijave na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje u roku od osam dana od isteka roka za prijavu na obvezna osiguranja prema posebnom propisu.

U Republici Hrvatskoj djeluje čitav niz agencija za posredovanje i zapošljavanje stranaca, od kojih su neke specijalizirane za posebna tržišta (strane zemlje). 

S rastom broja stranih radnika u Hrvatskoj prošle se godine dogodio i pravi bum agencija za zapošljavanje. Prema podacima Ministarstva rada aktivne su čak 424 agencije za posredovanje pri zapošljavanju (u evidenciju ih je 2022. upisano 135, a godinu ranije 88) te 448 agencija za privremeno zapošljavanje (prošle godine ih je upisano 160, a 2021. godine 90). Uvoz stranih radnika u Hrvatsku bez kvota startao je početkom 2021. i procvjetao.

Agencije se može bez većih problema potražiti direktno na internetskim stranicama i društvenim mrežama te im se obratiti putem e-maila i drugih kanala, no također strani radnici se mogu javljati i potencijalnim poslodavcima direktno, a koji će onda preuzeti i odraditi postupak ishođenja potrebnih dozvola.