Planiram otvoriti fast food j.d.o.o., moram li isključivo zaposliti osobu koja ima završenu ugostiteljsku školu? Kao osoba koja planira otvoriti objekt, moram li imati položeni ispit o stručnoj osposobljenosti-priprematelj jednostavnih jela i pića?


Prilikom otvaranja ugostiteljskog objekta (fast food) potrebno je otvoriti ili obrt ili postati pravna osoba (j.d.o.o. ili d.o.o.). Tri najčešća gospodarska subjekta u Republici Hrvatskoj su obrt, jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) i društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.). Tvrtke se razlikuju pravnim oblikom, načinom registracije i troškovima, načinom na koji odgovaraju za obveze te kako vode poslovne knjige. Većina ugostitelja se ipak odlučuje za otvaranje obrta.

Osnivanje obrta je najjednostavniji i najjeftiniji način pokretanja biznisa. Registracija se provodi u nadležnom uredu državne uprave u županiji ili gradu, nema uplate temeljnog kapitala.

Ugostiteljski obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičke osobe sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluge na tržištu. S obzirom na vrste obrta, ugostiteljski obrti su vezani obrti – obrti za čije se obavljanje, osim općih uvjeta, traži ispit o stručnoj osposobljenosti, odgovarajuća srednja stručna sprema ili majstorski ispit.

Za otvaranje takvog obrta potrebno je zadovoljiti posebne uvjete, sukladno Zakonu o obrtu; stručna osposobljenost, odgovarajuća srednja stručna sprema ili položen majstorski ispit te udovoljavanje posebnim zdravstvenim uvjetima ako je to propisano zakonom.

Iznimno, fizička osoba koja želi obavljati vezani obrt i ispunjava opće uvjete, ali ne ispunjava i poseban uvjet stručne osposobljenosti, odgovarajuće srednje stručne spreme ili položenog majstorskog ispita, može obavljati vezani obrt ukoliko na takvim poslovima zaposli radnika koji udovoljava propisanim uvjetima, što se i upisuje u obrtni registar.

No, s obzirom na to da ste izrazili namjeru da za potrebe obavljanja ugostiteljske djelatnosti (fast food) otvorite j.d.o.o., nije potreban uvjet stručne osposobljenosti kao kod vezanog obrta. Dakle, j.d.o.o. možete otvoriti i bez odgovarajuće stručne osposobljenosti u ugostiteljstvu, pa čak ne morate ni osobu ugostiteljske stručne spreme zaposliti, kao uvjet obavljanja djelatnosti.

Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) osniva se sa simboličnim iznosom temeljnog kapitala i pogodno je za uslužne djelatnosti kod kojih nema velikih ulaganja u opremu. Tvrtka se osniva kod javnog bilježnika, a troškovi iznose oko 100 EUR. U odnosu na d.o.o., prednost je niži ulazni trošak, ali zato na kraju godine od ostvarene dobiti treba izdvajati najmanje četvrtinu dok se ne ispuni minimalna visina temeljnog kapitala.

Ključna razlika između trgovačkih društava i obrta je odgovornost za preuzete obveze. Dok obrtnik za preuzete obveze odgovara cjelokupnom osobnom imovinom (osim propisanih minimalnih izuzeća), vlasnici trgovačkih društava (d.o.o. i j.d.o.o.) odgovaraju samo imovinom koja je unesena u tvrtku (ograničena odgovornost).

Za razliku od trgovačkih društava, koja moraju voditi kompletne poslovne knjige po principu dvojnog knjigovodstva, obrtnici imaju pojednostavljen sustav evidentiranja poslovanja. No, s druge strane, kao što smo ranije i napomenuli, ograničavajući faktor kod obrta je to što osnivač mora imati odgovarajuću stručnu spremu vezanu uz djelatnost kod vezanog obrta.