Nekretnine

Mjerenje dimnih plinova
Mjerenje dimnih plinova

Mjerenje dimnih plinova ima cilj ustanoviti kontrolu procesa izgaranja, saznanja da li izvor topline zadovoljava uvjete graničnih vrijednosti emisije štetnih čestica u okolinu

Mjerenje vrijednosti građevinskog elementa
Mjerenje vrijednosti građevinskog elementa

Tijekom cjelokupnog trajanja mjerenja mjeri se unutrašnja temperatura prostora, temperatura zida s unutrašnje strane, vanjska temperatura, dok se s instrumenta očitava koeficijent prolaska temperature

Tehnika infracrvene termografije i simuliranje vjetra
Tehnika infracrvene termografije i simuliranje vjetra

Rezultat mjerenja je termogram, slika koja govori o raspodjeli temperatura snimanog objekta, pri čemu različiti temperaturni nivoi ukazuju na nepravilnost i nehomogenost ovojnice zgrade

Izvođenje mjerenja potrošnje struje
Izvođenje mjerenja potrošnje struje

Za kvalitetne rezultate preporučuje se mjerenje u trajanju od najmanje sedam dana, te paralelno mjerenje specifičnih dijelova pogona

Izvođenje potrebnih mjerenja
Izvođenje potrebnih mjerenja

Mjerenja osvijetljenosti tipičnih prostorija objekta služi za provjeru stupnja ispunjenosti uvjeta ugode u pogledu osvjetljenja

Specifičnosti energetskog pregleda
Specifičnosti energetskog pregleda

Izvođenje potrebnih mjerenja je bitna točka provedbe energetskog pregleda kojima se dokazuje i uspoređuje analiza prikupljenih podataka iz dokumentacije i obilaska objekta

Pripreme i organizacija energetskog pregleda prozora i vrata
Pripreme i organizacija energetskog pregleda prozora i vrata

Izrada kvalitetne fotodokumentacije tokom posjete je jedan od bitnijih elemenata energetskog pregleda (“jedna slika vrijedi više od tisuću riječi”) jer predstavlja veliku pomoć u naknadnim analizama i pregledima detalja tehničkih karakteristika objekta

Energetska bilanca - analiza potrošnje i troškova energenata i vode
Energetska bilanca - analiza potrošnje i troškova energenata i vode

Analiza potrošnje energenata/vode iz računa bitna je za usporedbu sa energetskim potrebama u objektu koje se dobivaju proračunom. U tom cilju potrebno je odrediti referentnu godišnju potrošnju energenata/vode

Aktivan pristup za uštedu energije
Aktivan pristup za uštedu energije

Tko koristi vašu energiju? Primjena učinkovitih rješenja za praćenje i mjerenje ciljne potrošnje energije povećava energetsku učinkovitost

Prozori i vrata - bitni elementi vanjske ovojnice
Prozori i vrata - bitni elementi vanjske ovojnice

Gubici kroz prozore obično su deset i više puta veći od gubitaka kroz zidove, te iz toga proizlazi njihova uloga u energetskoj učinkovitosti