Radno pravo

Kolektivno pregovaranje
Kolektivno pregovaranje

Kolektivno pregovaranje je proces koji, u pravilu, prethodi utvrđivanju uvjeta rada i sklapanju kolektivnih ugovora, a koristi se i pri rješavanju kolektivnih radnih sporova

Puno i nepuno radno vrijeme
Puno i nepuno radno vrijeme

Prosječno tjedno radno vrijeme unutar razdoblja od četiri mjeseca ne smije odstupati više od 12 sati od punog radnog vremena određenog člankom 43. Zakona o radu

Izračunavanje razmjernog dijela godišnjeg odmora
Izračunavanje razmjernog dijela godišnjeg odmora

Pitanje razmjernog dijela godišnjeg odmora odnosi se na radnika koji nema 6 mjeseci neprekidnog rada kod poslodavca, kojem radni odnos prestaje prije nego navrši 6 mjeseci rada te na radnika kojem radni odnos prestaje prije 01. srpnja

Naknada štete radniku
Naknada štete radniku

Postupak prijave ozljede na radu se ne smije zanemariti, jer se na temelju njega dokazuje da je radnik pretrpio ozljedu na radu,a onda i visina štete po tom osnovu

Zaštita radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca
Zaštita radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca

Stečaj je posebno stanje(status) koji je uređeno stečajnim zakonom. Bitno je da se utvrde potraživanja, da postanu nesporna, da se Zakon poštuje i da navedena Agencija, nakon isplate, u postupku stupi kao stečajni vjerovnik s isplaćenim iznosima

Ugovor o radu na određeno vrijeme
Ugovor o radu na određeno vrijeme

Poslodavci koji zapošljavaju više od dvadeset radnika moraju imati pravilnik o radu, koji je i neposredna osnova za sklapanje ugovora o radu

Sporazum o prestanku ugovora o radu
Sporazum o prestanku ugovora o radu

Radnik kojemu je radni odnosno prestao po sporazumu nema pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti, bez obzira na prijavu kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Kolektivni ugovor u javnim službama - naknada za trošak prijevoza
Kolektivni ugovor u javnim službama - naknada za trošak prijevoza

Radniku pripada naknada za troškove mjesnog prijevoza u mjestu stanovanja ukoliko stanuje više od 1 km od stanice međumjesnog prijevoza

Noćni rad
Noćni rad

Prema Zakonu o radu, „noćni rad je rad radnika kojeg, neovisno o njegovom trajanju, obavlja u vremenu između dvadeset i dva sata uvečer i šest sati ujutro idućeg dana, a u poljoprivredi između dvadeset dva sata uvečer i pet sati ujutro idućeg dana… ako drukčije nije određeno“

Temeljne obveze i prava iz radnog odnosa
Temeljne obveze i prava iz radnog odnosa

Osnovna obveza posloprimca je da radi po zakonu i ugovoru o radu one poslove i zadaće radnog mjesta zbog kojeg je zasnovao radni odnos. Radi se po uputama poslodavca, u skladu s organizacijom rada koju postavi poslodavac i prema prirodi posla te pravilima struke